REMISSVAR24 oktober 2022

Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11)

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
I2022/01350
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-90

Utrikes och inrikes tillgänglighet är avgörande för Sveriges företagsklimat och Svenskt Näringsliv instämmer i rapportens bedömning av flygets betydelse för tillväxt. Åtkomst till marknader och kompetens bidrar till fler och växande företag.

Sverige ska vara ett attraktivt land att investera och starta företag i. Åtkomst till Sverige genom Arlanda flygplats för företag och institutioner i andra länder är därför betydelsefullt och stimulerar utländska investeringar och etableringar. Frågan om Arlandas framtida utveckling är således inte enkom en isolerad fråga om svenska företags aktuella behov. Inte heller är det en avgränsad angelägenhet för Stockholmsregionen utan en fråga som berör tillgängligheten med flyg i hela landet.

Flyget är en del av ett sammanhållet transportsystem och måste därför utvecklas tillsammans med planering av väg- och järnvägstrafik samt sjöfart för en hållbar och effektiv transportförsörjning.

Sammanfattningsvis välkomnar Svenskt Näringsliv flera av rapportens förslag men anser att den fortsatta beredningen av rapporten också bör innebära tydliga reformer inom tre områden för att stärka Arlanda som ett trafikslagsövergripande nav:

1. Internationell tillgänglighet: Regeringen bör formulera ett mål om ökad tillgänglighet för Arlanda och åtgärder för linjeutveckling. Om Arlanda ska stå sig i konkurrensen med andra flygplatser i Europa behöver skatter och avgifter vara i nivå med våra grannländers. Byten mellan olika färdsätt som tåg, buss och flyg på Arlanda bör underlättas och anslutningståg kan vara ett framtida alternativ till kortare flyglinjer för anslutningsresor.

2. En hållbar flygplats: Flygets omställning ska främjas och övergången till fossilfria drivmedel som biodrivmedel, vätgas och el stödjas. Klimatmålen ska nås genom effektiva styrmedel som prissätter koldioxidutsläpp, incitament för omställning samt effektiv energianvändning inom transportsektorn.

3. Lyhördhet för näringslivet: Ett konkurrenskraftigt Sverige med framgångsrika företag som bidrar till klimatomställning och sysselsättning behöver en infrastruktur som underhålls och utvecklas för att hålla jämna steg med tillväxt och befolkningsökning. God tillgänglighet är viktigt för att Sverige ska kunna attrahera kapital och internationell spetskompetens.

Ansvarig handläggareNils Paul
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist