Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 december 2016

Ett förslag för ökad protektionism

Regeringen vill riva upp Lex Laval. Det ger svenska fackförbund ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Förslaget strider mot EU-rätten. Rättsläget har inte förändrats, anser arbetsrättsjurist Niklas Beckman.

Regeringen har publicerat sitt förslag om att riva upp den så kallade lex Laval som den förra regeringen införde efter Lavaldomen. Lagstiftningen infördes för att den ansågs nödvändig för att Sverige skulle följa EU-rätten.

Lex Laval innebär att svenska fackförbund inte får vidta stridsåtgärder för att tvinga en utstationerande arbetsgivare att teckna kollektivavtal om arbetsgivaren redan ger sina anställda de villkor som de ska ha enligt EU-rätten. Det vill säga de minsta villkor som gäller för bland annat lön, arbetstid och semester i svenska kollektivavtal.

Detta vill regeringen nu ändra och ge svenska fackförbund ännu större möjligheter till stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Det kommer att innebära att även företag som redan följer EU:s lagstiftning och ger sina anställda villkor enligt kollektivavtalen kan utsättas för blockad. Affärsrisken för utländska företag kommer att öka när fackens makt och befogenheter stärks.

Dessutom föreslår regeringen flera andra regler som kommer att öka de utländska företagens administrativa bördor och kostnader för att verka i Sverige.

Vi kan inte se att förslaget är förenligt med EU-rätten. Av Lavaldomen följer att företag som följer EU-rätten inte ska kunna utsättas för stridsåtgärder. Rättsläget har inte förändrats. Därför är förslaget en inskränkning av rätten att tillhandahålla tjänster på EU:s inre marknad. Ingen av de utredningar som regeringen har tillsatt i frågan har kunnat belägga det missbruk som regeringen säger sig vilja stävja. Det här förslaget kommer att drabba de företag som följer lagstiftningen och deras anställda som får det betydligt svårare att komma till Sverige och arbeta.

Dessutom skulle reglerna leda till flera negativa konsekvenser i Sverige, inte minst ett minskat bostadsbyggande eftersom utstationering är vanligt där.

Arbetskraftsbristen inom byggsektorn är stor. Det leder till att projekt blir försenade och dyrare än beräknat. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos kommer bristen bestå framöver. Att förutsättningarna för utländska företag ytterligare försämras i detta redan ansträngda läge är direkt kontraproduktivt.

Sverige är ett litet land och vårt välstånd är beroende av möjligheter till både import och export av varor och tjänster. Sverige behöver inte den här typen av protektionistisk lagstiftning.

Lagrådsremiss

Arbetsrätt
Skriven avNiklas Beckman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist