NYHET10 maj 2019

EU-debatt: ”Första prioritet är frihandeln”

EU måste fortsätta att stå upp för frihandel och inte falla i fällan att sluta sig, trots hot om amerikanska tullar och konkurrens från Kina. ”De senaste två åren har EU slutit två viktiga handelsavtal, ett med Japan och ett med Kanada. Det hade aldrig ett enskilt land klarat”, säger vd Jan-Olof Jacke.

De senaste åren har EU:s tillväxt halkat efter snabbväxare som Kina och Indien, men även USA:s BNP-tillväxt ligger nu långt över EU:s. Därför är det viktigt att EU och Sverige fortsätter att vara starka röster för frihandel och att man motarbetar de protektionistiska strömningar som finns i världen. Det var Svenskt Näringsliv och LO, Socialdemokraterna och Moderaterna rörande överens om när det igår på Europadagen anordnades debatt om EU:s roll för internationell konkurrenskraft och hållbar utveckling.

– Storbritannien är en väldigt viktig handelspartner till Sverige och när de lämnar EU behövs ett bra frihandelsavtal. UK är världens femte-sjätte största ekonomi. Om Sverige ensamt skulle förhandla om ett sådant avtal skulle vi hamna väldigt långt ner på listan. Det är ett exempel på varför det är så viktigt att EU prioriterar frihandel, framhöll Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Han fick medhåll av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

– De svenska parterna har en bred samsyn kring vikten av frihandel och både fack och arbetsgivare har exempelvis varit pådrivande i försöken att få till ett frihandelsavtal med USA. Sedan satte Trumps hot om tullar stopp för detta, men på senare tid har vi fått signaler om ett nyvaknat intresse för ett frihandelsavtal i USA. Det största hotet mot det är dock USA:s handelsbråk med Kina, vilket riskerar att slå stenhårt även mot svenska företag, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Även Heléne Fritzon (S), som kandiderar i EU-valet, påpekade att 1,4 miljoner svenskar jobbar i företag som är beroende av export och 700 000 av dem i företag som främst exporterar till EU.

– Frihandel och den inre markanade är därför av stor betydelse för Sverige, men vi måste samtidigt värna människors rätt till trygga jobb, utbildning och sociala rättigheter, sa hon.

Jan-Olof Jacke framhöll att den inre marknaden i stort sätt fungerar bra när det gäller varor men att det fortfarande finns begränsningar när det gäller tjänster.

– Det finns stora hinder på nationell nivå för många yrkesgrupper och EU måste arbeta för att den fria rörligheten mellan medlemsländerna förbättras, sa han.

Moderaternas EU-kandidat Jörgen Warborn lyfte dessutom frågan om regelkrångel inom EU.

– EU måste ta tag i regelverken och jobba med förenklingar både för företag och konsumenter. Det är för mycket byråkrati idag, sa han.

Jan-Olof Jacke höll med och passade även på att varna för överimplementering av EU:s lagstiftning.

– Sverige måste inte alltid vara bäst i klassen i införandet av nya EU-regler. Vi har en stark tendens till överimplementering, sa Jan-Olof Jacke.

FrihandelFrihandelInternationell handelEU
Skriven avAnna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist