LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 november 2016

Exporttåget tvingas bromsa in

Svenska exportföretag har svårt att nå ut med sina varor. Det som tynger är bland annat höga arbetskraftskostnader, låg produktivitet och svag efterfrågan. Följden är att landets välstånd inte utvecklas i den takt det borde, visar en ny rapport som redogör för de ekonomiska förutsättningar inför nästa års avtalsrörelse.

Hamn.jpg
Svensk industriproduktion sjunker och är väsentligt sämre än i Tyskland och euroområdet i genomsnitt, visar en ny rapport.Foto: Stephan Savoia

Missmodet ökar på flera håll. En majoritet av svenskarna tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll. Det visar flera opinionsundersökningar på senare tid. Många gör bedömningen att svensk ekonomi inte går bra och att framtidsutsikterna ekonomiskt är dåliga.

Bilden förstärks av en rapport från Svenskt Näringsliv med den föga uppmuntrande rubriken ”Sveriges konkurrenskraft hotad”. I fokus står den konkurrensutsatta industrin. De står för nästan hälften, 45 procent, av landets ekonomiska tillväxt och är avgörande för jobb och välstånd. Men ekonomiska moln skockar sig. Konkurrenskraften är hotad, enligt rapporten.

Flera orsaker utkristalliseras. Här är några exempel:

  • Svenska företag tampas med höga arbetskraftskostnader. De har stigit fyra år i rad och utgör för närvarande 58 procent av förädlingsvärdet. Inom EU är det endast Danmark och Belgien som har högre kostnader för arbetskraften.
  • Exporten minskar. Företagen tappar marknadsandelar. Svensk export växer sedan 2006 men äts upp av att marknaden växer ännu snabbare.
  • Industriproduktionen sjunker och är väsentligt sämre än i Tyskland och euroområdet i genomsnitt.
  • Produktiviteten minskar. Förra årets uppgång var tillfällig. Experter bedömer att tillväxten för svensk produktivitet vänder neråt. 1993-2006 var den genomsnittliga tillväxten 3,6 procent. Motsvarande siffra för perioden 2006-2015 är 0,6 procent.

För svenska exportföretag gäller att inte ha högre löner än de utomlands, såvida inte vår produktivitet är högre. Stiger lönekostnaderna mer än i konkurrentländerna blir våra produkter för dyra och riskerar att slås ut på marknader. Därmed förlorar Sverige exportintäkter och skär ner antalet jobb. Produktion läggs på annat håll och i takt med att marknaderna växer följer även forskning och utveckling med, enligt rapporten.

Räddningsplanka är en svag krona som tillfälligt håller exportindustrin under armarna. Bedömare är ense om att kronan är undervärderad men ökar i värde på lång sikt. Åren 2014-2015 försvagades kronan från 6,9 till 8,4 gentemot dollarn.

Slutsatsen är att det gäller att hitta en formel som löser problemen. För om inget görs, så utvecklas svenskt välstånd långsammare än vad som är önskvärt.

Konkurrens
Skriven avPeter Ceder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist