NYHET24 maj 2022

Företagarpanelen: Leveransförseningar hämmar importen 

Företagen har fortsatt stora problem med sin import. I Svenskt Näringslivs senaste undersökning anger drygt åtta av tio företag att de har problem när de importerar, och främst är det förseningar i leveranser och stigande priser som drabbar företagen. Lösningen på problemen stavas för drygt hälften av de importerande företagen: ökad lagerhållning. 

Förseningar i leveranser får svenska företag att öka sin lagerhållning.Foto: Adam Ihse/TT

Svenskt Näringsliv genomförde mellan 26 april och 13 maj sin senaste företagarpanel och i frågebatteriet ingår bland annat frågor om företagens leveranskedjor. Och siffrorna visar tydligt att företagen har problem – drygt åtta av tio importerande företag svarar tydligt ja på frågan om de upplever svårigheter när de importerar från utlandet.

Knappt sju av tio företag upplever förseningar i leveranser (66 procent), drygt sex av tio företag upplever stigande priser (63 procent) och drygt hälften upplever brister på varor och tjänster (53 procent). Jämfört med förra mätningen som gjordes i mars är siffrorna något lägre men jämfört med november 2021 är det en betydande ökning på alla områden. Den oroliga omvärldsutvecklingen påverkar alltså fortsatt de svenska företagens handel med omvärlden.

De flesta av företagen har vidtagit åtgärder, eller planerar för det, för att råda bukt på problemen – 67 procent av de importerande företagen anger detta.

Klart dominerande bland åtgärderna är att företagen ökar sin lagerhållning, något som över hälften av företagen anger att de gör eller planerar för att göra. Därtill ökar ungefär en tredjedel av företagen antalet leverantörer de köper ifrån för att sprida riskerna. Det finns alltså en tydlig trend om att öka lagerhållning och att diversifiera sina inköp – men inte nödvändigtvis hemåt. Fortsatt är det relativt få företag som anger att de flyttar hem produktion, eller planerar för det, till Sverige och närområdet. Andelen företag som anger detta som lösning på deras problem ligger stabilt över mätningarna runt 10–12 procent.

I mätningen kan vi också utläsa resultat utifrån företagens storlek, sektor och region de är verksamma i – och tydligt är att industrin upplever störst problem. Därtill stiger andelen som svarar att de har problem med företagens storlek.

Bland industriföretag anger tre av fyra företag att de har problem med förseningar (75 procent) och 72 procent att man har problem med stigande priser. Industriföretagen svarar också i högre utsträckning att de ökar lagerhållningen – 69 procent jämfört med detaljhandelns 44 procent. Andelen industriföretag som anger att de flyttat hem produktion eller planerar för det är också högre än snittet.

Slutligen kan det konstateras utifrån resultaten att problemen i leveranskedjorna är rikstäckande. Mellan regionerna norr, syd, väst och mitt märks ingen skillnad utan alla fyra speglar det nationella snittet.

Frihandel
Skriven avBjörn Wedin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist