NYHET16 september 2023

Jacke: Låt det svenska näringslivet stärka Sverigebilden

I internationella sammanhang har Sverigebilden alltid varit en konkurrensfördel. Vi måste gemensamt se till att det fortsätter vara så, skriver Jan-Olof Jacke, vd, på DI Debatt.

Foto: Kate Gabor

I mer än ett sekel har ”Made in Sweden” varit en kvalitetsstämpel. Svenska företag och svensk export har varit en helt avgörande del av bilden av vårt land. Sverige och svenskt företagande har stått för ingenjörskunnande, innovation, förståelse för design, hög etik, starka värderingar och ett tidigt och långsiktigt hållbarhetsarbete. Listan över hur svenska företag bidragit positivt till bilden av vårt land kan göras lång.

Ingen annan del av vårt samhälle har så stark och spridd närvaro i andra länder som vårt näringsliv. Vart man än åker i världen finns det representanter för svenska företag. Och nästan överallt i världen har bilden av Sverige varit övervägande positiv.

Det håller nu på att förändras. Vad som länge varit en tillgång riskerar att bli en belastning. Vi är inte där än, det kommer inte drabba alla företag och utvecklingen går att vända. Men vi möter idag medlemsföretag som vittnar om att de allt oftare får kritiska frågor om Sverige. Och som känner att försämringen går snabbt.

Inhemska problem som brottslighet och svag integration, koranbränningar och andra provokationer, men också den svaga svenska kronan och osäkerhet kring framtidens svenska konkurrenskraft är stora sänken. Utmaningen är stor, växer och kommer att påverka svenska företags förutsättningar att konkurrera globalt.

Sverigebilden spelar inte bara en roll för Sverige i världen, den är minst lika viktig för världen i Sverige.

I Svenskt Näringslivs egna mätningar har ”varumärket Sverige” seglat upp som det område där medlemsföretagen ser statens stöd som viktigast vad gäller internationella affärer. Att bryta handelshinder och underlätta för företag att ta sig ut på internationella marknader har fortfarande stor betydelse, men bilden av Sverige har blivit viktigare i takt med att den blivit alltmer negativ. Det som länge tagits för givet är inte alls lika säkert som tidigare.

Sverigebilden spelar inte bara en roll för Sverige i världen, den är minst lika viktig för världen i Sverige. För dem som ska ta sig hit – som investerare eller medarbetare. Det utländska ägandet på Stockholmsbörsen har minskat under de senaste åren. Förklaringarna är flera, men bilden av ett land med stora problem och den skakiga kronan spelar roll. Om omvärlden inte vill investera i framtiden för svenskt företagande är vi illa ute.

Detsamma gäller viljan att bidra med kunnande och expertis. Kompetensförsörjning är den fråga som över tid ligger i topp bland våra medlemsföretags utmaningar. Globalt konkurrerande svenska företag måste kunna attrahera världsledande talang. Samtidigt har det svenska spetskunnandet en global marknad – det måste vara attraktivt att vara kvar i Sverige.

Vi har all anledning att vara stolta över vårt land och att tala väl om det både här hemma och i utlandet. Vi har alla – som medborgare, företagare eller politiker – ett ansvar för att inte bidra till att höja konfliktnivån. Den som lägger nytt bränsle på en redan upphetsad situation skadar Sverige. Den som gör det medvetet tar på sig ett utomordentligt stort ansvar.

Det svenska näringslivet arbetar idag med dessa frågor och med att förklara vad som händer i Sverige. Våra medlemsföretag är goda ambassadörer för vårt land. Men nu måste staten, civilsamhället och näringslivet samlas för att konkret arbeta med att stärka bilden av vårt land. Vad kan vi göra tillsammans och var och en för sig?

Näringslivet kommer fortsätta att bära det svenska varumärket med stolthet.

I det längre perspektivet handlar en viktig del av Sverigebilden om konkurrenskraft och attraktivitet. Om att vi är ett land vars näringsliv faktiskt kan erbjuda världsledande produkter och tjänster, som konkurrerar med kunskap och innovationer och som löser våra största utmaningar. Vi har alla förutsättningar att fortsätta att vara det. Ett land med företag man vill göra affärer med, men också där det är attraktivt att investera eller söka yrkesmässiga utmaningar.

Näringslivet kommer fortsätta att bära det svenska varumärket med stolthet. Jag vet att många svenska företag och företagsledare vill vara med och bidra i detta och delta i de aktiviteter som regering och myndigheter genomför för att ytterligare stärka bilden av Sverige.

Precis som för andra varumärken så tar det tid att bygga en stark och attraktiv bild av ett land. Det handlar om det grundläggande klimatet för människor och företag. Att ett land är tryggt, konkurrenskraftigt, innovativt och framtidsinriktat.

Sverige har både problem och utmaningar. Men inget som vi inte kan lösa tillsammans. Och i grunden är vi ett fantastiskt land. I internationella sammanhang har Sverigebilden alltid varit en konkurrensfördel. Vi måste gemensamt se till att det fortsätter vara så.

Internationalisering och handelsfrämjande
Skriven avJan-Olof Jacke
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist