REMISSVAR11 december 2023

Tullverkets Konsekvensutredning med anledning av borttag av 6 kap. 2 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning (tullordningen)

MOTTAGARE
Tullverket
Externt diarienummer
STY 2023-139
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-181
  • Svenskt Näringsliv har förståelse för att Tullverket behöver anpassa nationella föreskrifter så att dessa överensstämmer med gällande EU-lagstiftning. Dock är det olyckligt att ändringarna förväntas leda till högre utsläpp och mindre effektiva transporter med anledning av att tågtransporter måste ersättas med vägtransporter och gods kan behöva transporteras omvägar till andra anläggningar innan transport kan ske till slutdestination. Ändringen riskerar att ha en negativ påverkan på såväl miljö som konkurrenskraft. Respektive branschorganisationer m.fl. torde närmare utveckla vilka eventuella effekter ändringarna kan bedömas få för de specifika branscherna.
  • Vidar är det olyckligt att Tullverket inte funnit några lösningar till nuvarande temporära förenkling och därför hade det varit ändamålsenligt om det presenterats huruvida det gjorts någon komparativ analys avseende importer på järnväg via andra EU-länder med gräns mot tredjeland och som har samma EU-rättsliga regelverk att förhålla sig till, t.ex. EU-länder som gränsar till Schweiz.
  • Utöver de ändringar som är föremål för aktuell remiss, uppmanar Svenskt Näringsliv Tullverket att i större utsträckning arbeta för att underlätta den legitima handeln inom de ramar som det EU-gemensamma tullregelverket möjliggör. I förenklingsarbetet bör Tullverket titta på ”best practice” i andra EU-länder. Vidare bör Tullverket, till skillnad från vad som tycks vara fallet i dag, verka för att Tullverket inte ska skapa inlåsningseffekter avseende importmoms, en skatt som företagen är obetalda uppbördsmän för.
Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist