NYHET25 november 2022

100 kommuner med fullt fokus på företagsklimatet 

Clarion Hotel Sign var mötesplats för politiker och tjänstepersoner från hundra kommuner under en inspirationsdag om företagsklimatet. Lotta Pettersson, regionchef i Gävle, och Anton Oskarsson, näringspolitisk rådgivare i region Västra Götaland, var på plats.

Anton Oskarsson, Svenskt Näringsliv, Andreaz Strömgren, kommunchef Timrå, Annelie Axelsson, näringslivschef Timrå, och Lotta Pettersson, Svenskt Näringsliv.Foto: Anna Sundin

Svenskt Näringsliv samlade 100 kommuner under en heldag – från Trelleborg i söder, Boden i norr, Lysekil i väst och Haparanda i öst – för att inspirera till att förbättra företagsklimatet. På plats var ledande politiker, kommunchef och förvaltningschefer, näringslivsansvariga och andra tjänstepersoner som är med i arbetet att driva företagsklimatet framåt.

Årets teman var:

  • Näringslivsplan för ny mandatperiod
  • Näringslivet som partner i det brottsförebyggande arbetet
  • Hur överträffar vi företagens förväntningar?

– Dagen är viktig för att kommunerna ska få möjlighet att inspireras och få utbyte av varandra. Alla kommuner vill ha ett bra företagsklimat, men man lyckas i olika utsträckning. För att bli bättre är det därför viktigt att kommunerna också påminner sig själva om att träna, utvärdera och följa upp insatserna man gör, säger Lotta Pettersson, Svenskt Näringslivs regionchef i Gävle, som också var en av dem som modererade dagen.

Dagen var fullspäckad med inspirerande kommunexempel, handfasta tips och diskussioner runt borden. Även Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, var med och förstärkte budskapet att näringslivet behöver förstående kommuner.

– Vi är med för att satsa ännu mer på företagsklimatet. Jag ville gå härifrån med målbilden ”i morgon kör vi” och har redan bokat upp kollegor och politiker för att kunna fortsätta arbetet, berättar Sophie Hylén, näringslivsutvecklare i Sundbybergs Stad.

Mikael Lindberg, näringslivschef i Kils kommun instämmer.

”Jättebra dag för inspiration”

– Vi är duktiga, men både tjänstemän och politiker är överens om att vi vill lyfta företagsklimatet ännu mer. Dagen är jättebra för att få inspiration, man behöver inte alltid uppfinna hjulet igen.

Karin Torstensson, landsbyggsutvecklare i Falkenbergs kommun inspirerade på scen med framgångsexempel om hur de arbetar för att skapa ett bra företagsklimat.

Carl Gynne, enheten för utveckling och brottsförebyggande arbete, BRÅ.
Foto: Anna Sundin

– Att ha dialog med näringslivet, att vara ute och träffa dem, att sätta tydliga målsättningar där ledning och politik också följer upp dem och att jobba tillsammans med övriga förvaltningar är några av mina medskick. Hela kommunen måste vara med på tåget, och vi alla är näringslivsutvecklare oavsett vilken titel vi har, säger hon.

Betydelsen av dialog med näringslivet instämde alla gästtalare i. Carl Gynne, som arbetar på enheten för utveckling och brottsförebyggande arbete på BRÅ, sa bland annat att hans viktigaste medskick till kommunerna gällande det brottsförebyggande arbetet just var att inkludera näringslivet. Detta genom att exempelvis lyssna till hur företaget påverkas genom till exempel enkätundersökningar och låta representanter från näringslivet vara en del av det lokala brottsförebyggande rådet.

Anne Fagerberg från Trollhättan Stad belyste också att man inte ska vara rädd för att kartlägga företagens brottsutsatthet. Görs det, så är chansen att vända en negativ utveckling större.

Snabbfotade Timrå

Andreaz Strömgren och Annelie Axelsson från Timrå kommun var med och berättade om hur viktigt det är att vara snabbfotad och att företag i andra kommuner söker etableringar i deras kommun just av den anledningen. I Timrå ska myndighetsutövningen vara lösnings- och serviceinriktad.

Evrim Erdal från Solna Stad berättade om hur service för samverkan byggt en grund för att alla medarbetare i Solna Stad ska känna sig som näringslivsutvecklare. Det börjar redan som nyanställd, då de tillsammans med stadsdirektören åker buss i kommunen för att tillsammans se hur näringslivet utvecklat kommunen

Zouhari Arabi-Eter, Trelleborgs kommun.
Foto: Anna Sundin

– Alla vi som var med sitter med samma hatt trots geografiska olikheter. Det var fint att det inte bara var solskenshistorier, utan att exemplen även innehöll motgångar. Det bästa tipset jag fick med mig var den att implementera vikten av företagsklimat i medarbetarintroduktioner, säger Sophie Hylén.

Zouhari Arabi-Eter från Trelleborgs kommun fick representera kommunerna i Malmö-Lund-regionen som tillsammans tagit fram ett digitalt utbildningsmaterial med namnet Inte bara trevlig. Syftet är att öka medarbetarnas förståelse för hur det är att vara företagare och hur bemötandet mot företagen behöver anpassas utifrån vem som handläggaren möter.

– Jag tar med mig betydelsen av service och bemötande. Det är inget nytt, men dagens punkter bekräftade än mer vikten av det. Det är inte alla som tänker på hur viktigt näringslivet är, men utan företagen stannar kommunen och allt annat omkring, säger Mikael Lindberg.

Undersökningen Lokalt företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist