Rapport29 januari 2019

Analys av lagrådets kritik mot regeringens lagförslag 2010-2018

Svenskt Näringsliv har inlett ett större arbete kring grundläggande fri- och rättigheter som följer av grundlagen liksom hur rätts- och regelprocessen respekteras i Sverige. Det första steget i detta arbete är att vi har tittat närmare på den del i regelprocessen som handlar om hur Regeringskansliet liksom Riksdagen helt eller delvis bortser från den kritik ett lagförslag erhåller av Lagrådet. Detta är en utveckling som alltmer tilltagit och som dessutom synes eskalera de senare åren.

I den rapport vi tagit fram görs en granskning av samtliga yttranden från Lagrådet de senaste två mandatperioderna från december 2010 – till november 2018. Därefter har en analys skett av hur kritiken har hanterats. Resultatet är nedslående. Analysen visar att närmare en femtedel av lagförslagen, 193 av 1044 st., fick någon form av kritik av Lagrådet. Av dessa var kritiken allvarlig och grundläggande i 68 fall. Andelen av allvarlig kritik har ökat påtagligt de senaste två åren, både i antal och som andel av antalet yttranden.

Svenskt Näringsliv har dessutom valt att titta närmare på yttranden med allvarlig kritik och som påverkar förutsättningarna specifikt för näringslivet. Av dessa 25 fall härrör drygt hälften från de två senaste åren vilket i sig är oroande, men kanske än mer beklämmande är att regeringen i hela 17 av de 25 ärendena valde att gå vidare med sitt förslag till riksdagen utan att ta hänsyn till kritiken eller genom att bara omhänderta delar av den. Särskilt anmärkningsvärt i detta sammanhang är att endast två av de 20 lagförslag som nådde riksdagen röstades ned, trots att Lagrådets starka kritik var väl känd.

För att motverka denna utveckling och stärka rättssäkerheten i lagstiftningsprocessen föreslår Svenskt Näringsliv fem reformer i rapporten:

- Inför solnedgångsklausuler, vilket innebär att nya lagar och regler måste utvärderas efter viss tid.

- Lagrådet ska kunna inhämta yttranden från Regelrådet

- Om ett lagförslag har fått allvarlig kritik i Lagrådet måste regeringen återremittera det

- Lagrådet bör utveckla sin kommunikation om granskningsarbetet

- Inför en författningsdomstol

Skriven avGöran GrénPaues Åberg Communications
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist