NYHET22 september 2021

Årets kommunklättrare står på tå för sina företagare

Årets raket är Malå. Kommunen förbättrar sig med 112 placeringar. Dialogen, attityder, service och bemötande bidrar men också bättre upphandlingar och minskad konkurrens från kommunala verksamheter.

Malå har en delvis annan näringslivsstruktur än andra kommuner i övre Norrlands inland. Här finns Setra med ett sågverk för produktion till den internationella marknaden. Verkstadsföretaget Hultdins tillverkar gripar och annan högteknologisk utrustning till skogsindustrin. Foto: Mostphotos

2018 låg kommunen i det absoluta bottenskiktet, på plats 286 för att vara exakt. Sedan dess har mycket hänt. I år klättar Malå mest av alla och når plats 115.

Lennart Gustavsson (V) är kommunstyrelsens ordförande. Som en viktig förklaring till kommunens lyft i rankingen av företagsklimatet pekar han på en mycket nära samverkan mellan näringslivet, civilsamhället och politiken.

– Alla känner alla här i Malå. Vi har lyckats knyta ihop de olika intressenterna och på det sättet fått en styrka och effektivitet, säger Lennart Gustavsson.

Lennart Gustavsson är kommunstyrelsens ordförande (V).
Foto: Leif Henningsson

En annan avgörande faktor är enligt Lennart Gustavsson att denna lilla kommun, med strax över 3 000 invånare, dragit nytta av den traditionella basindustrin med skog och malm och har utvecklats till hemvist för flera högteknologiska företag med internationell inriktning.

Nyttan av företagsbesök  

När det gäller de specifika kontakterna mellan politiker och näringsliv tror han stenhårt på nyttan av företagsbesök.

– Jag hann med åtskilliga besök innan pandemin slog till och vi fick gå över till digitala möten istället. Förhoppningsvis kan de fysiska mötena snart bli verklighet igen. Det är en enkel och bra metod att avsätta en timme över en kopp kaffe för att ta till sig synpunkter och idéer och samtidigt kunna förmedla det som är aktuellt från kommunen, förklarar Lennart Gustavsson.

En liknande modell tillämpas för direktkontakt med allmänheten. En gång i månaden sätter sig kommunens politiska ledning på biblioteket för att informera, lyssna och svara på frågor.

Annan näringslivsstruktur  

Lennart Gustavsson poängterar att Malå har en delvis annan näringslivsstruktur än andra kommuner i övre Norrlands inland. Här finns Setra med ett sågverk för produktion till den internationella marknaden. Verkstadsföretaget Hultdins tillverkar gripar och annan högteknologisk utrustning till skogsindustrin.

Guideline Geo är världsledande inom geofysik och geoteknologi och tar fram praktiska lösningar för bland annat infrastrukturprojekt och mineralprospektering. ImpulseRadar utvecklar och tillverkar radarutrustning för att undersöka områden under markytan.

– Det här är bara några exempel på framgångsrika företag. Utmaningen är att klara kompetensförsörjningen, säger Lennart Gustavsson.

Han hoppas att de pågående gigantiska industrisatsningarna i Västerbotten och Norrbotten indirekt också kan komma Malå tillgodo.

– Miljardinvesteringar är på gång i vårt närområde, bara två och en halv mil härifrån. Jag tänker på Boliden och Kristinebergsgruvan. Vårt näringsliv måste stå på tå för att involveras i största möjliga utsträckning. Samarbetet över kommungränserna och inom Skellefteåregionen behöver förbättras ännu mer. Allt detta är bra för det lokala företagsklimatet, betonar Lennart Gustavsson.    

Anna Karin Horney, chef för utvecklings- och arbetsmarknadsenheten, jobbar sitt sjätte år i kommunen. Under denna tidsperiod har Malå åkt upp och ned i rankingen.

Anna Karin Horney är chef för utvecklings- och arbetsmarknadsenheten.
Foto: Leif Henningsson

– Det är ett långsiktigt och systematiskt gnetande och ett samarbete med företagen, företagsfrämjande organisationer och andra aktörer som ligger bakom Malås förbättrade företagsklimat. Vi jobbar på, säger hon och påminner om att företagen i Svensk Näringslivs enkätundersökning i våras gav kommunen höjda betyg på de flesta områden, bland annat tjänstepersonernas attityder, service och bemötande liksom upphandlingar och konkurrens från kommunens verksamheter.

Dialogen mellan kommunen och näringslivet har fått en skjuts framåt exempelvis genom utbildningsprogrammet ”Förenkla – helt enkelt”. Här deltog tjänstepersoner inom områden som bygglov, miljö, serveringstillstånd och upphandlingar. Kommunens politiker gick också på utbildningen.

Statsbidrag har underlättat 

Anna Karin Horney tycker att näringslivsarbetet påtagligt underlättats av ett statsbidrag mellan 2018 och 2021, ett bidrag som lotsats till 39 kommuner ”med geografiskt och demografiska utmaningar så att de kan skapa bättre förutsättningar för näringslivet”. 1,76 miljoner per år har gått till Malå.  

– Branscher som varit särskilt utsatta under pandemin, inte minst handeln, har stöttats. Vi har också kunnat ge hyressubventioner, säger Anna Karin Horney.

Allt har kontinuerligt följts upp med dialoger med företag från olika branscher.

– På det viset skapade vi oss en mer realistisk bild av läget och kunde bistå företagare under deras resa genom pandemin. Det bidrog till relationsbyggande, bättre förståelse, kraftfulla insatser och anpassat stöd, förklarar Anna Karin Horney.

Hon nämner att kommunen tecknat ett femårigt avtal med Ung Företagsamhet för att den vägen stimulera entreprenörskap hos eleverna på Nilaskolan i Malå. Satsningen på arbetsmarknads- och rekryteringsmässan ”Här finns jobben” genomförs i höst för sjätte året i rad.

– Långsiktigheten är viktig och gynnar företagsklimatet, konstaterar Anna Karin Horney.

Hon är imponerad av den bredd som näringslivet i Malå uppvisar.

– Det är ett Sverige i miniatyr. Det finns en enorm drivkraft i företagen.

Anna Karin Horney understryker vikten av att kommunens företrädare ställer upp optimalt för att underlätta vardagen för företagen utifrån deras behov.

– När företagen ringer ska vi släppa allt annat, sammanfattar hon.

Sören Karlsson  

Hela rankinglistan hittar du här

Undersökning av det lokala företagsklimatet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist