NYHET7 mars 2019

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.

– Den gemensamma nämnden bakom Upphandlingscenter har satt upp ett politiskt inriktningsmål att Upphandlingscenter ska vara ett av de bästa i Sverige och hjälpa till att driva tillväxt i regionen, säger Anders Karlin, chef för Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen, som är ett samarbete mellan dalakommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora.

Nämnden har beslutat att målet om regional tillväxt ska mätas utifrån ett antal nyckeltal och indikatorer. Dessa är bland annat att antalet anbud ska öka och att leverantörsdialogen i upphandling ska stärkas.

Ett sätt att nå dessa mål har varit att underlätta för de små och medelstora samt lokala företagen att delta i offentliga upphandlingar. För att kunna matcha detta mål har ett antal aktiviteter startats.

Upphandlingscenter har bland annat arbetat hårt med tidig dialog med leverantörerna på marknaden. Frågor som har ställts i denna dialog har till exempel varit vilka krav som är kostnadsdrivande och vilka krav som utestänger de små och medelstora företagen. De delar även upp upphandlingarna i tillräckligt små delar för att lokala anbudsgivare ska kunna lägga anbud.

Ett annat omfattande arbete har varit att försöka förenkla i upphandlingsdokumenten och att använda ett språk som är lättbegripligt för leverantörerna. Målet är att det ska vara enklare för företagen att lägga anbud.

– Tonaliteten är viktig. Texten får inte vara allt för juridisk utan ska vara mer personlig. Företagen ska känna sig välkomna och väl till mods i sin kommunikation med oss på Upphandlingscenter, säger Anders Karlin.

En annan förbättring för att underlätta för företagen har varit att inte begära in för många handlingar i anbudsskedet. Det är normalt endast ”vinnaren” som belastas med detta administrativa arbete.

Upphandlingscenter har också haft bra hjälp av ”Upphandlingsdialog Dalarna” som genomfört lokala affärsträffar och utbildning för företag i regionen med syftet att få lära ut mer om offentlig upphandling och hur det går till att lämna anbud.

På restaurang- och konferensanläggningen Domnarvsgården i Borlänge har Upphandlingscenters arbete märkts tydligt.

– Det har blivit mycket lättare att delta i upphandlingarna, så numera lämnar vi många fler anbud, säger Bengt-Ove Dahlqvist, vd på Domnarvsgården.

Det står i bjärt kontrast till hur det såg ut för bara några år sedan, då Domnarvsgården ofta valde bort kommunernas upphandlingar på grund av krånglet.

Utöver förenklingsarbetet märker Bengt-Ove Dahlqvist även en stor skillnad i kommunens intresse.

– Numera tar upphandlarna kontakt med oss och berättar att upphandlingarna är på gång. Vi bjuds in att lägga anbud utan att behöva leta. Det gör såklart att kommunen får in fler anbud och kan göra bättre affärer för skattepengarna, säger Bengt-Ove Dahlqvist.

FöretagsamhetLokalt FöretagsklimatKvinnlig företagsamhet
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist