Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 september 2021

Företagen stöttepelare i samhällsbygget

Malå kommun har påbörjat en resa mot ett bättre företagsklimat. Företagens sammanfattande omdöme vittnar om det.

Kommunen och företagen har kommit varandra närmare tack vare fler digitala möten i spåren av pandemin, konstaterar Marlene Bergström, platschef på Setra Malå.    Foto: Simon Eliasson

Malå är en kommun i Västerbottens inland med omkring 3 000 invånare. Marlene Bergström, platschef på Setra Malå, säger att kommunen storlek gör det extra viktigt att kommunen strävar efter att skapa ett bättre företagsklimat.

– Det är superviktigt för oss som en liten kommun att vi gör det vi kan för att kunna behålla och skapa fler arbetstillfällen. Alla måste tillsammans bidra för att stärka företagsklimatet, säger hon.

Hon säger också att pandemin har skapat en mer naturlig kontakt mellan det offentliga och företagen.

Alla måste tillsammans bidra för att stärka företagsklimatet.
Marlene Bergström , platschef på Setra Malå

– Kommunen, med Anna Karin Horney på näringslivskontoret, gör ett fantastiskt jobb med att knyta samman företagen i olika forum, där man tillsammans kan hitta lösningar för att förbättra företagsklimatet. En positiv effekt av pandemin är att den har fört kommunen och företagen närmare varandra och fler har kunnat vara delaktiga som en följd av mer digitala möten.

Setra utökar sin verksamhet

För cirka ett år sedan påbörjade Setra ett arbete med en ny ansökan för ett nytt verksamhetstillstånd för sitt sågverk i Malå. Målsättningen är att fördubbla produktionsvolymen.

– I en sådan här tillståndsprocess är det många som är inblandade, alltifrån myndigheter, kommunen, närboende och övriga intressenter.

I slutet av september ska ansökan lämnas in om vi lyckas följa vår planering. Detta kommer att säkra de befintliga jobben på sågverket och dessutom skapa fler jobb i form av ökade transporter, så det är inte bara positivt för oss, utan för hela kommunen.

Vissa enskilda frågor i Svenskt Näringslivs enkät som fått klart bättre betyg är bland andra konkurrens från kommunen, tjänstemännens attityder, upphandling och kommunens service och bemötande.

– Jag tror det har med att göra att företagens betydelse för samhället har blivit tydligt för alla under denna kris och det har nog varit en drivkraft som gjort att alla bidragit och varit lösning- och serviceorienterade. Sådant gör naturligtvis avtryck bland kommunens företag, avslutar Marlene Bergström.

Mattias Holmström

Hela rankinglistan hittar du här

Undersökning av det lokala företagsklimatet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist