NYHET28 september 2022

Kommunen anställde vakter – efter företagens larm

Som ett svar på företagens önskemål om ökad trygghet och säkerhet har Staffanstorps kommun anställt vakter som är synliga på stan, och ytterligare satsningar är att vänta. ”Vi vet att företagen tycker att det är viktigt”, säger kommundirektören Per Almström.

”Närheten mellan kommunens företagare, tjänstemän och politiker är unik. Dialogen är god och ingen sätter sig på höga hästar”, säger Per Almström, kommundirektör i Staffanstorp, som är två i årets ranking av företagsklimatet.Foto: Christine Olsson / TT/Staffanstorps kommun

Staffanstorp i Skåne har 27 000 invånare och näringslivet består till största delen av små och medelstora företag. Det är i sig gynnsamt för företagsklimatet, men även det geografiska läget är en stor fördel, enligt Per Almström, kommundirektör i Staffanstorp.

– Vi ligger mellan två städer, Malmö och Lund, och dessutom nära Köpenhamn, Tyskland och kontinenten. Det är en av våra sellingpoints när vi vill att företag ska etablera sig här, men det räcker samtidigt inte. När de väl är här är det den personliga relationen med företagen som är viktig.

Den senaste tiden har stora satsningar gjorts på trygghet och säkerhet. Kommunen har inrättat en säkerhetsenhet där det har anställt tio kommunala vakter.

– Det här är ett tydligt önskemål från företagen som vi har hörsammat. Vi vet att företagen tycker att det är viktigt att Staffanstorp är en trygg och säker kommun.

Vakternas är synliga på stan och bland annat ingår det i deras jobb att titta in hos företag och affärer de går förbi och fråga om läget.

– Där skapas närhet och relationer. Vakterna hör och fångar upp mycket från företagarna som de för vidare till kommunen. Då får vi veta vad som är bra men också vad som behöver åtgärdas.

Säkerheten i fokus

Trygghet och säkerhet är något som Staffanstorp kommer att fortsätt att ha extra fokus på.

– Vi har fått signaler på att företagen tycker att det är en viktig fråga även framåt, så det kommer vi att satsa ytterligare på.

Till skillnad från många andra kommuner har Staffanstorp ingen stor näringslivsavdelning utan mycket av arbetet som riktas mot näringslivet sker i bolaget Business Port Staffanstorp. Där äger kommunen 49 procent och företagen 51 procent genom en företagarförening. Här ordnas det bland annat traditionella företagarfrukostar och luncher, och företagsbesök.

Men enligt Per Almström är det inte det som har störst betydelse för ett positivt företagsklimat. Det är att få alla i kommunen att arbeta med service och bemötande. Staffanstorp satsar inte främst på stora riktade insatser utan på att jobba nära näringslivet i vardagen, berättar han.

Vi vill vara krångelfria och så tror jag att företagarna uppfattar oss.

– Vi vill vara krångelfria och så tror jag också att företagarna uppfattar oss. Företagen vet att vi alltid finns där för dem. Essensen är att vi vill hjälpa dem och att vi vill dem väl – det sitter i ryggraden på chefer och medarbetare.

Kulturen bakom topplaceringar

Devisen är att kommunens tjänstemän ska bemöta företagare och kommuninvånare så som de själva skulle vilja bli bemötta i samma situation, konstaterar han.

– Det handlar om att få träffa någon snabbt, som lyssnar på mig, och som är inställd på att hitta lösningar tillsammans med mig.

Det är den kulturen som ligger bakom att Staffanstorp under flera år har hamnat högt upp i kommunrankningen, enligt Per Almström.

– Närheten mellan kommunens företagare, tjänstemän och politiker är unik. Dialogen är god och ingen sätter sig på höga hästar. Det blir nästan en personlig relation där företagarna känner att de kan ta kontakt med mig eller kommunstyrelsens ordförande även i mindre frågor eller för att säga vad de tycker.

En bidragande orsak är kommunens platta organisation, menar han. Besluten trycks långt ut i verksamheterna, och det ligger på dem att hitta former för att möta företagen inom sitt område.

– Grundsynen är att vi litar på att våra chefer och handläggare och att de gör saker rätt och på ett bra sätt – tillitsledning, helt enkelt. Det här pratar vi om ofta. Det är ofta en stående punkt på ledningsgruppsmötena.

Varför är det viktigt för er att jobba för ett bra företagsklimat?

– Det handlar om att vi vill vara en attraktiv kommun för företag så att fler etablerar sig här. Men jag tror också att det kittar oss samman och att kommuninvånarna är stolta över att vi är en bra kommun för företag.

På ett mer övergripande plan behövs det ett väl fungerande näringsliv i Sverige, inte minst med tanke på den ekonomiska utmaning som landet står inför framöver, tillägger Per Almström. Och här har den typen av företag som finns i Staffanstorp en viktig roll att fylla.

– Små och medelstora företag är ryggraden i vårt land. Där finns de bästa möjligheterna att fånga upp både bra idéer och medarbetare.

Fakta: Staffanstorp

Staffanstorps kommun har 26 242 invånare. Andelen företagare är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 343 638 kronor, vilket var den 27:e högsta i landet. Kommunalskatten i kommunen är 30,27 procent.
Källa: Ekonomifakta

Se rankingresultatet för din kommun

Undersökningen Lokalt företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist