NYHET7 mars 2019

Nyföretagsamheten på rekordlåg nivå

Samtidigt som Sverige behöver fler och växande företag för att säkra tillväxt och välstånd sjunker andelen personer som väljer att starta företag. "Det är anmärkningsvärt och oroväckande. Nyföretagsamheten för kvinnor är särskilt bekymmersam eftersom den fortsätter att sjunka från en redan låg nivå", säger projektledare Jakob Steinstö.

Svenskt Näringsliv mäter sedan tio år tillbaka antalet företagsamma personer i landet. Med företagsam menas en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd alternativt ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. All statistik hämtas från UC.

I år visar resultatet på en oroväckande trend. Andelen personer som blev företagsamma under 2018 sjunker jämfört med tidigare år och är nu den lägsta nivån sedan mätningarna påbörjades.

– Det är anmärkningsvärt och oroväckande. Nyföretagsamheten för kvinnor är särskilt bekymmersam eftersom den fortsätter sjunka från en redan låg nivå. Den negativa utvecklingen syns tydligt i kvinnodominerande branscher som välfärdssektorn och RUT-sektorn. Det är därför angeläget att de förbättringar som aviserats i det så kallade 73-punktsprogrammet genomförs skyndsamt, säger Jakob Steinstö, projektledare på Svenskt Näringsliv.

Återväxten av företagsamma personer är ett annat område som oroar. Samtidigt som gruppen äldre än 64 år utgör en femtedel av alla företagsamma minskar gruppen unga (16-34 år) och utgör knappt femton procent. Med färre unga som väljer att bli företagare försvåras möjligheterna till generationsskiften i etablerade verksamheter.

Av de som blev företagsamma under 2014 är två tredjedelar fortfarande aktiva fem år senare. Det är dock endast 40 procent av dem som når en årlig omsättning på minst 500 000 kronor för aktiebolag, alternativt 200 000 kronor för näringsverksamhet.

– Sett till det totala företagandet är det Gotland som ligger i topp. Den kommun som har växt allra mest jämfört med förra året vad gäller företagsamheten är Jokkmokk. Där finns också landets tredje högsta tillväxt av företagsamma, säger Jakob Steinstö.

– Förutsättningarna skiljer sig mycket åt runtom i landet. Alla kommuner kan dock arbeta aktivt för att underlätta och uppmuntra företagande. Varje höjning av tröskeln till företagande, som gör att det blir svårare att våga ta steget, är skadligt för tillväxten i landet, fortsätter han.

Han hoppas att undersökning ska fungera som både inspiration och hjälpmedel.

– Vi ser det ju främst som ett viktigt informationsunderlag. Att kunna se och jämföra företagsamhetens nivåer över tid gör det till ett bra utvärderingsverktyg. Det är något som politiker på såväl riks- som lokalnivå kan använda för att se vad deras arbete har fått för effekt. Vi har även mycket annat material för att hjälpa kommunpolitiker som vill förbättra företagsklimatet. Exempelvis började vi i januari att ge ut en serie guider med tips och råd som har varit väldigt uppskattade, säger Jakob Steinstö.

NyföretagandeFöretagsamhetLokalt FöretagsklimatKvinnlig företagsamhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist