Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 maj 2019

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).

Det finns en kultur i kommunförvaltningen att saker går att lösa och att man har ett positivt bemötande, berättar kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
Daniel Åhlström är vd på Veoneer Sweden.

Rekordet för en bygglovsansökan att bli godkänd i Vårgårda är en lunch, berättar Bengt Hilmersson stolt.

– Det är faktiskt sant. Våra näringsidkare är bortskämda med att vi har snabba handläggningstider. Men nu har vi liksom många andra kommuner svårt att hitta bygglovshandläggare, så i dag ligger vi på mellan tre och fem veckor i handläggningstid, säger Bengt Hilmersson.

Han berättar att det finns en kultur i kommunförvaltningen att saker går att lösa och att man har ett positivt bemötande.

– Det här är något som har funnits i många år. Vi måste naturligtvis ta hänsyn till lagar och regler som alla andra, men vi försöker göra vad vi kan för att möta näringslivet på halva vägen.

I Vårgårda har man valt att ha en ekonomisk förening, Center of innovation, med en anställd näringslivsutvecklare. Kommunen finansierar en heltidstjänst med två tredjedelar och näringslivet med den sista tredjedelen. I styrelsen sitter båda representanter från kommunen och näringslivet.

– Det är en väldig styrka att ha en fristående person som kan driva saker mot kommunen och samtidigt hjälpa företagare med frågor. Vi politiker måste ha en levande diskussion med näringslivet och det får vi bland annat via Center of innovation. Det är precis lika viktigt att näringslivet förstår kommunens spelregler som att vi förstår deras behov och den förståelsen får man bara genom att prata med varandra, säger Bengt Hilmersson.

Ett stort företag i kommunen är Veoneer, som tillverkar säkerhetsprodukter för bilar. De har precis byggt en produktionshall på 12 000 kvadratmeter i Vårgårda.

– Det är ett bra exempel på hur vi jobbar här i Vårgårda. De hade bråttom att komma igång och då gav vi bygglov i delar så att de skulle kunna börja bygga, säger Bengt Hilmersson.

Veoneer är en avknoppning av Autolov som funnits i Vårgårda sedan 1950-talet.

– Min uppfattning är att företagsklimatet är mycket bra i Vårgårda och vi som företag upplever att det finns ett stort intresse för att gemensamt med övriga näringslivet skapa goda förutsättningar för att starta produktion av nya tjänster och produkter. Vår strategi för att vara konkurrenskraftiga är att vi har fokus på nära samarbete med utvecklingsenheterna, hög kompetens på våra medarbetare och en hög automatiseringsgrad, säger Daniel Åhlström, vd på Veoneer Sweden.

Både han och Bengt Hilmersson pekar ut kompetensförsörjningen som en utmaning i framtiden.

– Här är det viktigt att Vårgårda är en attraktiv kommun att bosätta sig i med möjlighet att hitta bostad, bra möjlighet för skolgång och så vidare. Men det är också viktigt att det går att pendla på ett smidigt sätt till och från arbetsplatsen från närliggande orter som Alingsås, Borås och Göteborg. Positivt i Vårgårda är att kommunen informerar på ett bra sätt om pågående initiativ inom kompetensförsörjningsområdet och uppmuntrar till dialog med näringslivet, säger Daniel Åhlström på Veoneer.

En annan lokal företagare, Claes-Henrik Andersson som är vd på VIAB, beskriver att näringslivet i kommunen går för högtryck.

– Ett exempel på det är att kommunens satsning på att få fram industrimark. Den marken gick åt i ett svep, så det är bra drag i Vårgårda nu.

Finns det något område där kommunen behöver satsa framöver?
– En het fråga är skolans resultat. För att få hit arbetskraft är en välfungerande skola med bra resultat viktig. Jag hoppas att kommunen satsar på att åtgärda de brister som varit i skolan tidigare.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avKarin Janson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist