NYHET28 september 2022

S-toppen storstädade – fick rätsida på kommunen

Utskälld, idiotförklarad. Hans Unander rivstartade när han tillträdde som kommunalråd. Fem år senare är det en himmelsvid skillnad i stämningsläget i Malung-Sälen. 

Näringslivet i Malung-Sälen är tudelat. I norr dominerar turistnäringen och i söder är det mer industrier. ”Vi försöker locka hit nya företag. Resultatet är en arbetslöshet på 3,3 procent, vilket är lågt för en liten kommun”, säger kommunalrådet Hans Unander.Foto: Malung-Sälens kommun, Skistar, Fiskarhedens Trävaru AB.

Hans Unander tog Malung-Sälens kommun med storm när han valdes till socialdemokratiskt kommunalråd 2017.

Ett delvis nytt politiskt ledarskap tillsattes, 55 medarbetare varslades. Näringslivskontoret avvecklades, och företagen uppmanades i stället att ta direkt kontakt med honom eller den nye kommunchefen. Samtidigt brottades kommunen med en kraftigt försämrad ekonomi.

Men ett minus förbyttes till plus, fem miljoner blev närmare femtio på några år. Idag är det en himmelsvid skillnad i stämningsläget jämfört med då.

Hans Unander erkänner att han inte räds att sticka ut hakan i strävan att få saker gjorda, även om det innebär att han blir impopulär i vissa läger.

– Personer idiotförklarade mig och hävdade att det var en felaktig prioritering, ett dåligt beslut att lägga ner kommunens näringslivsenhet.

Samtidigt levererade lokala företag en bredsida mot samarbetet med enheten. Månader kunde passera utan att ärenden åtgärdades.

– Är det något som företagare vill ha, så är det snabba svar, även om det är negativt. Då kan de förhålla sig till kommunens ståndpunkt. Förändringarna innebar kortare beslutsvägar och snabbare ärendebehandling.

Värre var det att varsla medarbetare. Bland de drabbade fanns bland annat före detta arbetskamrater.

– Det var ett tufft beslut för en tidigare fackföreningskämpe, vidgår Hans Unander.

Svetsar samman kommun och näringsliv

Meningarna om honom går isär. Driftig, pålitlig, öppen, lite småkaxig är egenskaper som dyker upp när personer i hans närhet beskriver honom. Vissa tycker att han ibland kör sitt eget lopp, att det går onödigt fort när ambition och framåtanda tar överhanden. Andra pekar på ett genuint intresse för hembygden och att han har förmågan att svetsa samman kommun och näringsliv.

I fem år har Hans Unander suttit i orubbat bo, men jobbet som kommunalråd är utsatt. Ständigt påpassad och ifrågasatt av politiska motståndare. Varje gång kommunen krisar är det mot denne 52-årige man, med erfarenhet från riksdagens finansutskott, som blickar vänds och förhoppningar riktas.

– Jag är aldrig ledig. Det kan röra sig om en ansträngd ekonomi, ett hål i gatan, en trasig gatlampa, ett ledarskap som inte fungerar. Ofta mynnar det ut i uppmaningen, att det där måste du ta tag i. Det var lättare att vara riksdagsledamot, bättre betalt, mindre skäll, säger han.

Hans Unander förklarar att det inte alls var självklart att bli politiker. Alla uppdrag har accepterats efter vädjan från andra, ända sedan tiden som arbetsplatsombud för Kommunal. Han tillhör inte den grupp av politiker som är formad av aptit på enradiga slagord och pressens glättiga bilder. Tvärtom, dominerar ett pragmatiskt synsätt, där det handlar om att ta tag i problem och lösa dem. Det avspeglar sig också i hur kommunens politiker arbetar. Ideologiska skillnader suddas ut, när viljan att göra något bra för kommunen tar över.

– Vi planerar för en ny skola, då handlar diskussionen mer om var den ska ligga, än någonting annat.

Lärdomen från flera år i politikens centrum är att ärenden tar längre tid än beräknat. Utvecklingen av kommunens it-enhet, ett nytt exploateringsavtal är exempel på frågor som dragit ut på tiden, liksom frågan om ett kommunalt lantmäteri, där tröga myndigheter bromsar.

På senare år har nedläggningshotet över Västerdalsbanan och den omtvistade flygplatsen i Sälen tagit mycket av Unanders tid i anspråk. Det senare, ”ett projekt med en magnitud som delar historien i två delar, tiden före och tiden efter flygplatsen”, enligt honom.

Fortsätter mot toppen

Efter idogt arbete impregnerat av svett, slit och förmodligen en och annan svordom kunde en ny flygplats och en ny järnvägssträcka invigas.

– Vi pratade med alla från generaldirektörer till mellanchefer på Trafikverket. Det var jobbigt, bitvis trögt, så det gäller att vara ihärdig, säger Hans Unander.

De lokala företagarna gillar när han drar i kommuntyglarna. Det avseglar sig i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Redan 2019 fick kommunen epitetet ”årets klättrare” och i år hamnar man på plats 79, en förbättring med 28 platser från fjolåret.

Näringslivet i Malung-Sälen är tudelat. I norr dominerar besöksnäringen, som dessutom expanderar. I söder är det mer industrier.

Vi måste ha arbeten, det är företagen som skapar dem.

– Vi försöker locka hit nya företag. Vi måste ha arbeten, det är företagen som skapar dem. Resultatet är en arbetslöshet på 3,3 procent, vilket är lågt för en liten kommun som Malung-Sälen.

Enligt Svenskt Näringsliv så förbättrar kommunen företagsklimatet genom att ha engagerade politiker och en kommunledning som för en dialog med företagen, som lyssnar och vidtar åtgärder som efterfrågas. Avgörande är också service i myndighetsutövningen, att hjälpa företagen att göra rätt. De flesta företagare är små och saknar expertkompetens inom olika områden.

Hans Unander delar bilden och berättar att kommunen försöker stötta företagen på flera sätt.

Dels är han och kommunchefen lätta att få kontakt med, dels har möten med företagarföreningar stärkt samarbetet och ökat förståelsen. Dessutom lägger statsbyggnadsförvaltningen fokus på att försöka lösa problem, i stället för att leta problem. 

Men det bästa sättet att få legitimitet är det personliga mötet, anser Unander, som försöker ha kontakt med vd:ar och ägare till företag var sjätte/sjunde vecka.

– Strax innan vår intervju pratade jag med Stefan Sjöstrand, Skistars vd, och hör Anders Bjernulf, vd för Destination Sälenfjällen, inte av sig, så blir jag orolig. Vi har nästan daglig kontakt, säger Hans Unander.

Ett ämne som drar på sig kritik just nu är den omstridda vindkraftsparken på Ripfjället, en av tre vindkraftsparker i området. Känslorna svallade så till den grad att en rådgivande folkomröstningen ägde rum i september 2020. Den politiska majoriteten sa ja till planerna, medan flertalet röstande kommuninvånare sa nej.

Nu ligger ärendet på Länsstyrelsens bord och är ute på remiss. För kommunen är det en bra affär, då man är den största markägaren där vindkraftsparken ska byggas.

– En försiktig beräkning talar om sex-åtta miljoner kronor årligen, säger Hans Unander.

Infrastruktur en utmaning

Jag avrundar samtalet genom att fråga om framtiden. Alla kommuner har utmaningar. I Malung-Sälen är det framför allt kompetensförsörjningen och bättre kommunikationer som skaver.

Kommunen jobbar stenhårt tillsammans med besöksnäringen och industrin för att få till en järnväg till Sälen, en förlängning med cirka 5 mil jämfört med dagens slutstation Malungsfors. Förbifart Yttermalung är också ett prioriterat projekt. Idag råder inte fri passage under järnvägen, förklarar kommunalrådet.

– Vi behöver också reguljärt flyg från Sälen till Stockholm fem dagar i veckan, Det skulle utveckla kommunen ytterligare.

Fakta: Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 218 invånare. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 283 254 kronor. Andelen företagare är högre än genomsnittet. Kommunalskatten är 34,20 procent 2022, den 44:e högsta i Sverige.
Källa: Ekonomifakta

Se rankingresultatet för din kommun

Undersökningen Lokalt företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist