Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 september 2021

Så kommunicerar Tanum med företagen

Kommunikationen mellan beslutsfattare och företag är många gånger bristfällig, visar årets undersökning av det lokala företagsklimatet. Tanum går mot strömmen och får ett högt betyg av sina företagare. 

Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande, Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare och Ulf Ericsson, kommunchef i Tanum, under ett webbmöte med företag.

– När pandemin slog till var vi snabba med att bjuda in näringslivet till digitala möten varannan vecka så att vi kunde föra en dialog. Vi ville dels möjliggöra för företagen att få information om den aktuella situationen i de kommunala verksamheterna, dels bjuda in till diskussion och samtal kring hur det gick för dem och lyssna till deras behov, säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare i Tanums kommun.

De digitala mötena hade olika fokus, och mötena fick bra uppslutning från företagare från olika branscher.

Elenor Olofsson berättar att kommunens nyhetsbrev har varit ett bra sätt att sprida information till företagen. Nyhetsbrevet har tidigare gått ut ungefär en gång i månaden, men mitt under pandemin skickade de istället ut det en gång i veckan. Genom nyhetsbreven uppdaterade de företagen om de senaste restriktionerna och om olika stödpaket som kommunen erbjöd. Stödpaketen innebar bland annat efterskänkning av avgifter såsom serveringstillstånd och anstånd på fakturor. Något mer synligt som gjordes var att sätta ut fler parkbänkar i kommunen, med olika budskap såsom “Till din take away föreslår vi havsutsikt, frisk luft, humlesurr & fågelsång”.

– På det viset kunde restauranger hålla öppet försäljningen genom att hänvisa kunderna till att köpa med sig och sätta sig på bänkarna. Det har varit väldigt bra för det lokala företagsklimatet. Företagen kunde direkt se att vi ville underlätta och hjälpa till. Vi fick oerhört bra respons, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande (M).

Fråga hur läget är

I framtiden kommer kommunen att fortsätta upprätthålla kontakten med företagen och bygga vidare på den tillit och förtroende de hittills skapat. Speciellt framgångsrikt tror de har varit att visa företagen att de finns och att de lyssnar. Elenor Olofsson säger att det räcker med att bara ringa och fråga hur läget är.

– Liselotte Fröjd och kommunchefen och vi på näringslivesenheten brukar i vanliga fall vara ute och träffa företagen. Det vi gjorde nu istället var att vi gjorde en lista och delade upp företagen oss emellan för att försäkra oss om att så många som möjligt kontaktades.

Liselotte Fröjd berättar att det är viktigt att knyta an företagen till kommunens direkta arbete.

Det är min andra mandatperiod och mitt fokus har varit att vi ska ha ett bra näringslivsklimat.
Liselotte Fröjd , kommunstyrelsens ordförande (M).

– Vid arbetet med näringslivsstrategin hade vi med företag i vår fokusgrupp. Nu ska vi se över hur bygglov hanteras, och då ska vi även där bjuda in de företag som frekvent söker bygglov. Det är viktigt att vi involverar fokusgrupper med företag och att det inte bara är politiska grupper, då kan företagen även vara med och förstå hur deras ansökan blir behandlad när de skickar in den till kommunen.

– Det gäller även i andra frågor så som upphandlingar och det är något vi ska fortsätta med. Det är min andra mandatperiod och mitt fokus har varit att vi ska ha ett bra näringslivsklimat.

Trots bra kommunikation till företagen finns det flera frågor där kommunen vill förbättra sig mycket. I förra årets mätning kom Tanum på plats 140 av landets 290 kommuner, och i år är målet att komma under 100-strecket, säger hon.

Hela rankinglistan hittar du här

Undersökning av det lokala företagsklimatet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist