Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 september 2021

Ständigt uppåt – fem år av förbättringar 

Från plats 286 till 45 på fem år. Kungsörs klättring i rankinglistan är ett kvitto på att det uthålliga och målinriktade arbetet ger resultat över tid. ”Det finns fortfarande många områden att utveckla”, säger Mikael Peterson, kommunstyrelsens ordförande.

För kommunchefen Claes-Urban Boström, tv, kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson och Ida-Maria Rydberg, näringslivschef, är det viktigt att företagen känner att de har kommunen med sig.

Ida-Maria Rydberg är näringslivschef på Kungsörs kommun och berättar att det ligger flera års fokuserat arbete bakom utvecklingen.

– 2016 samlades kommunledningen tillsammans med företagarföreningen och diskuterade hur företagsklimatet skulle kunna förbättras. Man enades om fem punkter att jobba med. Den första och kanske viktigaste var att prata med varandra istället för om varandra och att ha en öppen dialog.

Engagemang, tillit och förståelse har varit Kungsörs kommuns tre nyckelord i arbetet.

– Sedan har vi tittat på vilka funktioner som tillsammans kunde slipa ner trösklarna för företagande, se till att viktig information finns på kommunens hemsida och att gemensamt jobba för att locka nya företag till Kungsör och att fortsätta ha en god tillväxt. Utifrån det satte vi olika aktiviteter för att föra samman kommunen och företagen, som exempelvis företagsfrukostar och företagsbesök, säger Ida-Maria Rydberg.

Målet topp 50

Kommunen har sedan dess haft en tydlig och uttalad målsättning om att förbättra företagsklimatet och att klättra i Svenskt Näringslivs ranking. 2016 enades aktörerna i kommunen om målet att komma upp till topp 100 av 290 kommuner år 2021. Redan 2019 nåddes målet varför kommunstyrelsen reviderade målet till att bli topp 50 år 2022. Med årets placering, plats 45, har även denna milstolpe passerats. Svenskt Näringslivs ranking har hjälpt till att skapa uthållighet och rätt fokus i näringslivsarbetet.

– En motor har såklart varit det politiska målet kopplat till Svenskt Näringslivs ranking. Ett mål som vi reviderat genom åren, och på så vis har vi höjt ribban ytterligare. Men för oss är inte rankingen i sig det viktiga, för oss är det viktigast att Kungsörs företag känner att de har sin kommun med sig, att de vet att vi vill att det ska gå bra för dem. Vi kan alltid bli bättre, och det sporrar oss att jobba ännu mer fokuserat, menar Ida-Maria Rydberg, näringslivschef.

Viktiga framgångsfaktorer har under resan varit att involvera näringslivet i kommunens arbete, att göra regelbundna företagsbesök och att lära av de kommuner som redan har goda företagsklimat. Dessutom har det varit prioriterat att involvera hela kommunorganisationen i näringslivsarbetet, menar kommunchef Claes-Urban Boström.

Tekniska kontoret och vuxenutbildningen är goda exempel på verksamheter som idag är väl involverade i kommunens näringslivsarbete
Claes-Urban Boström., kommunchef 

– Vi har i vår organisation pratat mycket om effekten av att ha ett bra näringslivsklimat. Hur ett starkt näringsliv påverkar kommunens verksamhet positivt genom fler företagsetableringar, fler människor i arbete, fler som flyttar till Kungsör. På det sättet ökar antalet skattebetalare och det gynnar samtliga verksamheter i kommunen. På det sättet motiverar vi våra medarbetare att vilja bidra till ett bättre näringslivsklimat. Tekniska kontoret och vuxenutbildningen är goda exempel på verksamheter som idag är väl involverade i kommunens näringslivsarbete och direkt påverkade och bidragande till resultat utifrån exempelvis våra företagsbesök.

Att det i Kungsörs kommun finns ett starkt engagemang hos tjänstemannaledningen, den politiska ledningen och bland företagen har varit avgörande för att näringslivsfrågorna återkommande lyfts och diskuteras, menar Claes-Urban Boström och får medhåll från kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson.

– Vi är väldigt glada och stolta över resultatet och att företagen upplever att de verkar i ett gott näringslivsklimat. Vi vill att det ännu tydligare ska synas att vårt fokus i undersökningen är på betygen och inte på rankingen. Det finns fortfarande mycket kvar att göra och många områden att utveckla, avslutar Mikael Peterson.

Tony Gunnarsson/Erik Malmstig

Delar av materialet tidigare publicerat i Framgång nr 1 2021

Hela rankinglistan hittar du här

Undersökning av det lokala företagsklimatet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist