NYHET25 maj 2021

Toppolitikerna som går i takt med företagen

Möt politikerna som tar sig an företagsklimatet och får näringslivet att trivas. ”Företagens kraft skapar ett bättre samhälle”, säger Claes Nordmark, (S) kommunalråd i Boden.

Susanne Andersson, (C) kommunstyrelsens ordförande i Götene, Claes Nordmark, (S) kommunalråd i Boden, Bengt Hilmersson, (C) kommunstyrelsens ordförande, Vårgårda, Stefan Dalin, (S) kommunstyrelsens ordförande i Timrå och Peter Schölander, (M) kommunstyrelsens ordförande i Höganäs leder kommuner som har fått höga betyg från företagarna under många år.  

Vilken betydelse har Svenskt Näringslivs företagarenkät?

Bengt Hilmersson (C) kommunstyrelsens ordförande, Vårgårda:
”Det är nervöst varje år särskilt med tanke på att vi de senaste åren har legat så högt att det är få placeringar uppåt och väldigt många neråt.”

Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande i Timrå:
”Den är väldigt viktig eftersom det är en mätare på hur företagen upplever det lokala företagsklimatet. Vi bygger allt vårt förbättringsarbete på resultaten från enkäten.”

Peter Schölander (M) kommunstyrelsens ordförande i Höganäs:
”Enkäten har stor betydelse. Vi använder den för att mäta hur vi utvecklas som företagarkommun men också för att jämföra oss med andra kommuner.”

Susanne Andersson (C) kommunstyrelsens ordförande i Götene:
”Den spelar stor roll, och jag känner verkligen stolthet över att vi ligger så bra till.”

Claes Nordmark (S) kommunalråd i Boden:
”Genom enkäten förstår vi var vi befinner oss och hur kommunens arbete med att få företagen att trivas faktiskt fungerar.”

Hur är kommunens relation till det lokala näringslivet?

Bengt Hilmersson, Vårgårda:
”Vårgårda är ju litet, så flest företagare träffar man på lunchen eller i mataffären. Relationerna blir snabbt personliga. Vi vet att vi aldrig kan vara perfekta, men så är det för företagare också.”

Stefan Dalin, Timrå:
”Den är alltigenom god. Vi är duktiga på service och bemötande. Vi lyssnar och lär.”

Peter Schölander, Höganäs:
”Vi har hållit oss på topp-tio-listan i Svenskt Näringslivs ranking under många år vilket tyder på att vi i grunden har ett gott klimat.”

Susanne Andersson, Götene:
”Vi har ett gott samtalsklimat och korta beslutsvägar, så det är lätt att få tag på varandra. Politiken tycker att företagandet är superviktigt.”

Claes Nordmark, Boden:
”Företagandet är viktigt för Bodens utveckling, och vi har under många år arbetat med att stärka vår relation.”

Hur förbättrar ni dialogen med och förståelsen för företagen?

Bengt Hilmersson, Vårgårda:
”Vi pratar hela tiden om att kommunen inte är ett självändamål utan är till för att hjälpa medborgare och företagare. Grundinställningen är att se vad som är möjligt och inte tvärtom.”

Stefan Dalin, Timrå:
”Vi lägger de partipolitiska aspekterna åt sidan. Att vi drar åt samma håll och inte försöker ta politiska poäng är något som företag talar gott om och lyfter som något positivt.”

Peter Schölander, Höganäs:
”I det dagliga arbetet pratar vi om hur viktiga våra företag är, det gäller även de som inte har med företagande att göra, allt från lärare till vårdbiträden och undersköterskor. Det ska genomsyra hela vår kommun.”

Susanne Andersson, Götene:
”Vi tagit fram ett politiskt program kring näringslivsutveckling, gör regelbundna företagsbesök för att lära känna företagen och bättre förstå deras behov. Att hålla dialogen levande är viktigt.”

Claes Nordmark, Boden:
”Kommunen prioriterar näringslivsfrågor. Den som arbetar i Bodens kommun ska vara serviceinriktad, hjälpa företagen att göra rätt, inte sätta dit dem.”

Vilka är motiven för att förbättra företagsklimatet?

Bengt Hilmersson, Vårgårda:
”Många företagare ger skatteinkomster, jobb och meningsfull sysselsättning åt våra medborgare. Det är enkelt och det är så det ska vara.”

Stefan Dalin, Timrå:
”Grundläggande är att om fler företag etablerar sig och växer så ger det arbete åt fler. Möjligheten att leva ett självständigt liv och slippa vara beroende av olika former av stödsystem ökar.”

Peter Schölander, Höganäs:
”Företagen är grunden för allt vi i kommunen håller på med. Genom att de skapar jobb får vi in skattepengar som ger förutsättningar för en god vård, skola och omsorg.”

Susanne Andersson, Götene:
”Det gäller att skapa bra förutsättningar för att behålla de företag vi har och för att andra ska se att Götene kan vara en bra kommun att etablera sig i. Det handlar också om att ta vara på engagemanget som finns hos våra företag.”

Claes Nordmark, Boden:
”Det är enkel matematik. Ju bättre företagen går, desto fler jobb. Ju fler invånare som betalar skatt, desto bättre välfärd i kommunen. Företagens kraft skapar ett bättre samhälle.” 

Vilka frågor är prioriterade för att uppnå ett bra företagsklimat?

Bengt Hilmersson, Vårgårda:
”Något som har bidragit till att vi har lyckats komma så långt, är att vår näringslivssamordnare inte är anställd av kommunen. Hon är vd i en ekonomisk förening, som ägs av företagarna vilket innebär att hon är fri gentemot kommunen.”

Stefan Dalin, Timrå:
 ”Ett tydligt, snabbt och vänligt bemötande och tidiga kundmöten. Företagaren behöver inte kontakta varje nämnd för sig. De är högprioriterade.”

Peter Schölander, Höganäs:
”Det handlar om att förenkla för företagen, att vara en partner till dem. Vi ska vara empatiska byråkrater”.

Susanne Andersson, Götene:
”Vi började tidigt med företagslots för att hjälpa företag att komma rätt från första början. Det sitter i väggarna sedan långt tillbaka.”

Claes Nordmark, Boden:
”Tät dialog står i centrum för att förstå företagens behov. Vi jobbar också med lokala upphandlingar för att gynna lokala lanthandlare.”

Läs mer om enkäten

Undersökning av det lokala företagsklimatet
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist