NYHET22 september 2021

Vårgårda tar glädjeskutt – bäst för företagen

Trendbrottet är ett faktum. Vårgårda är kommunen med landets bästa företagsklimat. Solnas 13-åriga segerrad är bruten. 

En glad trojka. Johanna Heleander, ansvarig för näringslivsfrågor på Center of Innovation, Vårgårdas kommunchef Lars Björkqvist och Bengt Hilmersson, kommunstyrelsens ordförande (C).

Vårgårda har under flera år placerat sig högt i Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet och i år lyckas kommunen, för första gången, ta hem förstaplatsen. Det vi ser är ett trendbrott där Solna, som toppat listan 13 år i rad, halkar ner till tredje plats.

I kategorin kommunpolitikers attityder, som mäter den upplevda attityden från kommunens politiker, får Vårgårda högst betyg i hela landet. Kommunens sammanfattade omdöme på 4,81 är dessutom det högsta betyg som uppmätts sedan undersökningen startade.

I Vårgårda är det tydligt att det finns en stor samsyn kring varför kommunen lyckats så bra och vilka framgångsfaktorerna är. När vi samtalar med Bengt Hilmersson (C), kommunstyrelsens ordförande, lyfter han två förklaringar han anser viktiga för Vårgårdas fina resultat. Det första är Center of Innovation (COI), en förening som arbetar med näringslivsfrågor på uppdrag av kommunen och Vårgårdas näringsliv, och det andra är vikten av ett långsiktigt samarbete med en hög servicenivå i myndighetsutövningen.

– För mig är det viktigt att kommunens arbete och alla beslut, oavsett om de riktar sig gentemot privatpersoner eller företag, är genomtänkta och i tid. Jag upplever att företagen vill följa regelverken och de vill ha vår hjälp att göra rätt. Vi har därför förmöten inför olika myndighetsbeslut för att säkerställa ett gott resultat. Det är viktigt att visa ödmjukhet och respekt för varandras verksamhet. Att leverera medborgare och företag i Vårgårda en serviceinriktad myndighetsutövning är det finaste uppdrag jag kan tänka mig, säger Bengt Hilmersson. 

Därför lyckas kommunen

Johanna Heleander är ansvarig för näringslivsfrågor på Center of Innovation och även hon har ett tydligt svar på varför hon tror kommunen lyckas så väl i sitt arbete med det lokala företagsklimatet.

– Generellt skulle jag säga att vi har en väldigt bra struktur på plats inom kommunen. Vår näringslivsenhet är inte kommunal och för oss är det grundläggande att alltid vara på företagens sida. Förtroendekapitalet mellan kommunen och företagen är högt. För oss är tillgängligheten otroligt viktig. Dels handlar det om att rent fysiskt komma ut och möta företagen för att diskutera deras aktuella frågor, dels handlar det om att vara nåbar. Handeln har oftast bäst möjlighet att träffas efter kontorstid och tillverkningsföretag tidig morgon. Att anpassa mina tider efter företagens behov bidrar till en fördjupande dialog och det skapar också ett stort förtroende, säger Johanna Heleander.

Men det är inte bara ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet som är hemligheten bakom Vårgårdas höga betyg. Ett annat område, som det är tydligt att det lokala näringslivet uppskattar, är den politiska stabilitet som präglar kommunen.

– I Vårgårda har det länge funnits en klar uppfattning från politiskt håll att näringslivet ska prioriteras och att det näringspolitiska arbetet ska få vara självständigt. Vi som arbetar med frågorna känner att vi har den politiska majoriteten i ryggen och att vi är fria att arbeta operativt utan att vara politisk bakbundna, säger Johanna Heleander.

Vid en första anblick skulle man kunna tro att tjänstepersonerna i Vårgårda arbetar mycket mer än sina kollegor runt om i landet och att det är nyckeln till kommunens fina resultat. Men så är inte fallet menar Vårgårdas kommunchef Lars Björkqvist. När vi samtalar om företagens nöjdhet och stora förtroende är han övertygad om att mycket handlar om vilken kultur man odlar i kommunen.

– Vi har över tid pratat mycket om kulturfrågan. Det är en viktig faktor för att förstå vårt uppdrag. En grundsten och vårt mantra är att vi finns till för alla de som bor och verkar i Vårgårda kommun. Vi har särskilda sittningar om vår värdegrund och varför vi är på jobbet. Vi är en liten kommun och vi ska vara bäst på att vara tillgängliga och lyhörda. Framgångsfaktorn är inte att arbeta mer utan istället vara flexibla och anpassa våra tider efter företagen och därmed vara lätta att nå, säger Lars Björkqvist.

Christina Riksén

Hela rankinglistan hittar du här

Undersökningen Lokalt företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist