NYHET17 december 2021

”Ålder är ingen sjukdom och sjukförsäkringen är ingen yrkesförsäkring” 

Riksdagen har beslutat om flera förändringar i sjukförsäkringen som börjar gälla nästa år. Förslagen debatterades i riksdagen, där kritik riktades mot flera av förslagen.

Martina Johansson (C), Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv, och Mattias Karlsson (M).

Mattias Karlsson, ledamot socialförsäkringsutskottet (M), ser att förslaget om den så kallade trygghetspensionen och det undantag som införs från 62 års ålder då den sjukskrivnes arbetsförmåga endast ska prövas mot eget arbete riskerar innebära att individer lämnar arbetsmarknaden i förtid.

– Jag tror inte att förslaget är bra och jag är skarpt skeptisk till förslaget. Jag tror inte vi ska ha ett system med att glömma och gömma människor oavsett om det kallas förtidspension eller garantipension, och inte låta de vara delaktiga i det sammanhang som ett arbete kan vara, även om man är 62 år. Förslaget kan leda till en utförsäkring och förtidspensionering som vi inte vill ha, säger Mattias Karlsson.

Andra förändringar som beslutats är att inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 8 till 10 prisbasbelopp, garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen höjs, ytterligare undantag från prövningen mot normalt förekommande arbete införs till och med dag 550 och undantag vid uppskjuten vård och behandling på grund av corona förlängs.

Hotar rehabilitering och omställning

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, är kritisk mot förslagen som förutom kraftigt ökade kostnader även hotar rehabilitering och omställning.

– Ålder är ingen sjukdom och sjukförsäkringen är ingen yrkesförsäkring. Regeringen fortsätter arbetet med att lossa länkar i rehabiliteringskedjan, trots vetskapen om att den inneburit en aktiv sjukprocess och mer stabil sjukfrånvaro. Nu kommer ”äldre” att återigen lämna yrkeslivet i förtid, trots att de har arbetsförmåga som behövs på arbetsmarknaden. Istället borde mer göras för att ta tillvara den förmåga som äldre har, menar Catharina Bäck. 

Även Mattias Karlsson ser att riksdagens beslut riskerar innebära en sjukförsäkring som åter kommer präglas av passivitet, med mindre rehabiliteringsstöd till äldre.

– Det är väldigt viktigt med den rehabiliteringskedja som vi har i Sverige. Det är en kedja med hålltider som gör att det finns insatser för den som hamnat i sjukskrivning så att de rehabiliteras och får tillbaka sin arbetsförmåga. Vi vill att människor ska jobba så länge det bara är möjligt om det finns en arbetsförmåga. Då tror jag att det är oerhört viktigt att även klara av att göra en omställning senare i livet, säger han.

Även Martina Johansson (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet, är orolig för att förslagen kommer påverkar människors möjligheter och vilja att jobba längre negativt.

Jag är orolig för att de olika förslagen påverkar incitamenten negativt att arbeta längre. 
Martina Johansson, (C)

– Jag är orolig för att de olika förslagen påverkar incitamenten negativt att arbeta längre. Vad händer för den som vill jobba längre? Att styra sjukförsäkringen med ålder är inte bra. Det finns personer som inte klara av att jobba till pensionsåldern men, det behöver lösas inom sjukförsäkringens handläggning samt stöd till omställning och rehabilitering. Vad händer med den som är 58 år och vill byta jobb eller skola om sig. Kommer den personen få den hjälp som den har rätt till avseende rehabilitering? Det gäller både för hur myndigheter fattar beslut och hur arbetsgivare bidrar till stöd och hjälp, säger Martina Johansson (C).

Åsa Malmström

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist