LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 december 2020

Allt fler jobbar längre

Var tredje 68-åring, var femte 73-åring och var tionde 79-åring i Sverige jobbar, samtidigt som de tar ut pension. Det betyder att 350 000 personer över 65 år jobbar, visar en undersökning från Alecta. 

Alecta har analyserat övergången från arbetsinkomst till pension.

– Vi blir äldre, piggare och friskare. Den stora upptäckten i studien är att så många fortsätter att jobba samtidigt som de tar ut pension. Vi kallar dem jobbonärer, och de har blivit klart fler sedan mätningen vi gjorde för två år sedan. Istället för att sluta jobba helt vid en viss tidpunkt är det alltså allt fler som väljer att fasa ut sig från arbetsmarknaden. En allt större del svenskar jobbar en allt större del av livet, säger Staffan Ström pensionsekonom på Alecta. 

Undersökningen är gjord genom att med hjälp av statistik från Statistiska centralbyråns (SCB) analyser av inkomsterna för hela befolkningen 55-85 år. Alecta har analyserat övergången från arbetsinkomst till pension. I undersökningen finns också resultaten från intervjuer med 1000 personer. Staffan Ström pekar på att intervjuerna visar att många väljer att fortsätta arbeta efter pension eftersom de mår bra av arbetet och de sociala kontakterna.

”Den stora upptäckten i studien är att så många fortsätter att jobba samtidigt som de tar ut pension”, säger Staffan Ström pensionsekonom på Alecta. 

– Vi har gjort intervjuer med jobbonärerna om varför de jobbar vidare och det är inte främst ekonomiska skäl som ligger bakom utan snarare sociala och psykologiska drivkrafter. Många svarar att de trivs bra med sina arbetsuppgifter, de tycker att de mår bättre av att ha en fot kvar på arbetsmarknaden. Balansen mellan arbete och vila är viktig för oss människor, och genom att kombinera arbete och pension kan många äldre uppnå den, säger Staffan Ström.

Att många vill jobba mer och längre är något som Ingvar Backle, pensions- och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv känner igen och menar är viktigt för framtidens pensioner.

– Företagen är positiva till att individer jobbar vidare efter pensionsåldern och erbjuder också flexibla lösningar, precis som undersökningen visar. Arbetsgivare har svårt att hitta kompetens och möjligheten att medarbetare jobbar vidare efter pensionen kan vara viktigt. För pensionssystemet är det också viktigt att alla jobbar så länge det finns möjlighet. Det är viktigt att man hittar lösningar som passar arbetsgivare och arbetstagare på den enskilda arbetsplatsen och kommer överens med individen om hur arbetslivet ska se ut efter pensionsålder, säger Ingvar Backle.

Arbetsgivare har svårt att hitta kompetens och möjligheten att medarbetare jobbar vidare efter pensionen kan vara viktigt, konstaterar Ingvar Backle, pensions- och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Pensionären porträtteras alltför ofta som en fattig person. Att jobba efter pension är för vissa en ekonomisk fråga, men Staffan Ström vänder sig mot bilden om att alla äldre har en låg pension. Han pekar på att det ska finnas ett trygghetssystem för alla.

– Alla klarar inte att jobba till 65, men samtidigt finns det många med stor energi som gärna jobbar vidare till 75 år. Trygghetssystemet ska funka för båda grupperna. Det är viktigt – särskilt för dem som inte klarar att jobba längre - att vi inte håller tillbaka seniorer på arbetsmarknaden. Visst finns det äldre med låga pensioner, men det är inte den typiska pensionären även om pensionärer ofta porträtteras så. Vi ser i våra siffror att var fjärde pensionär har en högre inkomst än de hade åren innan pension. Det är också viktigt att nämna tjänstepensionerna, som kommer ovanpå den allmänna pensionen, säger Staffan Ström.

Staffan Ström menar att det är svårt att tala om att det finns en viss pensionsålder. Han ser att många väljer sin pensionsålder.

– Pensionering har gått från att vara en enskild händelse i livet till att vara en gradvis omställning till ett annat sätt att leva och till en annan försörjning. Den gradvisa omställningen pågår under flera år. Att allt fler har börjat välja sin egen pensionsålder är riktigt bra. Våra liv ser ju väldigt olika ut och det som passar perfekt för någon kan vara helt fel för någon annan. Därför är den gamla normen med en enda pensionsålder för alla - oavsett yrke, hälsa och personliga drivkrafter så klumpig, säger Staffan Ström.

För att ta vara på senior kompetens på arbetsplatser tycker Staffan Ström att arbetsgivare inte bara ska göra rekryteringsplaner utan också ska göra en plan för seniora medarbetare.

– Arbetsgivare har ofta ambitiösa planer för rekryteringar men det behövs också en plan för de seniora medarbetarna. Hur vill vi se på kompetens- och ålderssammansättning på vår arbetsplats? Det är viktigt att inte ta för givet att medarbetare vill gå i pension vid en viss ålder utan att fråga medarbetaren hur de ser på sin fortsatta karriär. Försök att vara flexibel som arbetsgivare så att en senior medarbetare kan jobba deltid, eller kanske säsongsvis. Med flexibilitet från båda parter kan de seniora medarbetarna bli en fantastisk tillgång för företaget, säger Staffan Ström.

Pensioner
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist