Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 mars 2021

Allt fler röster för vaccination på jobbet

Nu tar fler regioner hjälp av företagshälsoföretag för att en stor del av massvaccineringen ska kunna ske på eller nära arbetsplatserna. På så sätt blir processen snabb, smidig och smittsäker samtidigt som det inte skapar lika mycket störningar i arbetet, menar experter.

Kronoberg, Kalmar och Östergötland är några av de regioner som upphandlar företagshälsovård och privata vårdgivare inför massvaccineringen av alla icke-prioriterade personer över 18 år.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nyligen gick LO, PTK och Svenskt Näringsliv ut i ett gemensamt uttalande om att vaccineringen av den stora gruppen icke-prioriterade personer bör ske på eller nära arbetsplatserna med tanke på att de flesta i gruppen arbetar.

Och det tog inte långt tid innan regeringen hörsammade det partsgemensamma initiativet. Vid en pressträff meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att hon vill diskutera vad som mer kan göras för att hindra smittspridning på arbetsplatser, och vad parterna kan göra för att så många som möjligt av de fem miljoner svenskar som har en anställning ska kunna vaccinera sig på jobbet.

”Ju fler som kan vaccinera sig på jobbet desto bättre, så att det kan gå snabbt och smidigt när vaccinet kommer”, konstaterade Eva Nordmark.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv samarbetar även via den gemensamma arbetsmiljöorganisationen Prevent. Lisa Markström på Prevent driver ett projekt för att ta fram informationsmaterial och en checklista som ska vara ett stöd till chefer och skyddsombud på företag som kommer att genomföra vaccinationer på eller nära arbetsplatsen.

– Tanken är att det ska ge förutsättningar för förberedelser och riskbedömningar så att vaccineringen kan genomföras på ett smittsäkert och bra sätt ute på företagen. Så fort materialet är klart publiceras det på Prevents hemsida, säger Lisa Markström.

Region Kronoberg är en av flera regioner som tar privata aktörer till hjälp när massvaccineringarna av alla icke-prioriterade personer över 18 år ska genomföras. Kronoberg har till och med fattat beslutet att helt och hållet lägga ut vaccineringarna i fas 4 på privata aktörer.

– Vi gick ut med en offentlig upphandling där leverantörer utförligt har fått beskriva hur de ska utföra tjänsten och vad de gör för att uppfylla alla våra krav på säkerhet, säger Annika Tigerhielm, vaccinsamordnare för fas 4 i Kronoberg.

De som regionen har skrivit avtal med är två leverantörer av företagshälsovård, nio privata vårdcentraler som fått tilläggsavtal gällande vaccination, och tre andra privata externa leverantörer som ska erbjuda vaccinationer i länets kommuner.

– I dagsläget vaccinerar offentliga vårdcentraler och sjukhus men när vi kommer till fas 4 har de fortsatt arbete med de tidigare faserna. För att få ett stadigt flöde som rullar varje vecka har vi valt den här lösningen. Allt förutsätter naturligtvis kontinuerliga vaccinleveranser.

Det som Kronoberg avtalat om är en helhetslösning, förklarar hon. De privata vårdgivarna får vaccinet av regionen utan kostnad och står själva för lokaler, personal och utrustning. Ersättningen är 275 kronor per injektion.

– De kraftsamlar verkligen för att klara av sitt uppdrag – räknar på flöden och hur många injektioner de kan ge per timme. De kommer att leverera ganska mycket per vecka.

Tar hjälp av företagen

Om regionen hade gjort massvaccineringarna i egen regi hade det fått undanträngningseffekter för de som normalt besöker en vårdcentral på grund av sjukdom eller för recept och kontroller, poängterar Annika Tigerhielm.

– Vaccineringarna är något som läggs ovanpå allt annat och som skulle kräva mycket resurser från den ordinarie verksamheten. Genom att privata aktörer tar den delen kan den normala vården inom det offentliga nu upprätthållas.

Capio Närsjukvård är en privat vårdgivare som genomför covid-vaccineringar på ett eller annat sätt i alla de 13 regioner där företaget har verksamhet. I vissa regioner sker det inom ramen för den befintliga verksamheten och i andra via upphandling.

Eftersom det är så många som ska vaccineras i fas 4 behöver alla hjälpas åt

Till exempel håller Capio nu på att starta flera massvaccinationscenter på flera håll i Stockholmsområdet och i Skåne sker vaccineringarna främst i anslutning till ordinarie vårdcentraler, berättar Stefan Bremberg, chefläkare Capio Närsjukvård.

– Här bidrar vi till att massvaccinationerna kan genomföras planerat och smittskyddssäkert på kort tid. Ju snabbare vi kan vaccinera befolkningen desto tidigare får vi kontroll över pandemin. Eftersom det är så många som ska vaccineras i fas 4 behöver alla hjälpas åt.

Enligt Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor, skulle det lösa många problem om anställda inte minst i personalintensiva verksamheter som vård, omsorg och kollektivtrafik kan vaccineras på arbetsplatsen.

– För många är det svårt att lämna jobbet för att åka i väg och få en vaccinationsspruta i sin hemkommun som kanske är en annan än där jobbkommunen ligger. Kan jag få min vaccinspruta på arbetsplatsen blir det lättare för alla.

Det innebär färre resor och risk för trängsel på vårdcentraler samtidigt som det avlastar den offentliga hälso- och sjukvården som har mycket annat än bara vaccinationer att ta hand om, betonar Peter Munck af Rosenschöld.

– Det finns många som kan hjälpa till. Framför allt är det en logistisk utmaning och att ta hjälp av exempelvis företagshälsovården kommer att underlätta för samhället i stort och svenska arbetsplatser kan komma i gång mycket fortare.

Några regioner sticker ut

Östergötland är exempel på en region som har kommit långt i sina planer kring företagsnära vaccinering. Regionen överväger nu att genom direktupphandling avtala med tre företagshälsoföretag som resursförstärkning i fas 4. 

Det är regionerna som för en dialog med företagshälsovård och privata vårdgivare för att samverka kring massvaccinationerna som kommer att lyckas bäst, slår Peter Munck af Rosenschöld fast. Som exempel på regioner som ligger långt framme nämner han just Kronoberg men även Kalmar och Östergötland.

– Där kommer vaccinationen att gå fort. Det handlar om samarbete, att ställa rätt krav och att våga lita på att någon annan klarar av det lika bra, säger han.

Företagen hyllar arbetsplatsnära vaccinering

En undersökning som gjorts av Svenskt Näringslivs Företagarpanel bland närmare 4000 företag visar att deras inställning till arbetsplatsnära vaccineringar är positiv.

Sju av tio företag är mycket positiva och 12 procent är ganska positiva. Endast två procent är negativa. Allra mest positiva är de större företagen. Nio av tio företag som uppger att de är mycket positiva har över 250 anställda.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringCorona och covid-19
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist