NYHET3 november 2021

Är det fel på pensionssystemet? 

Intresset för och debatten om pensionsfrågor ökar. Pensionsmyndigheten vill bidra till att mer fakta och fler argument kommer fram i debatten om pensionerna. ” Vi vill tala klarspråk om pensioner och att debatten utgår från fakta”, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

I debatten om den allmänna pensionen glöms ofta tjänstepensionerna bort, vilken är en allt viktigare del av den totala pensionen.Foto: Mostphotos

Är det fel på pensionssystemet? Med den frågeställningen inleder Pensionsmyndigheten nu ett arbete och kommer det närmaste halvåret att publicera rapporter där myndigheten lyfter fram fakta om pensionen. Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten, menar att det finns missvisande delar i debatten om pensionen och att rapporterna är viktiga för att lyfta fram helheten.

– Det är med pensionen som med många andra frågor. Det finns många motstridiga men samtidigt sanna beskrivningar och upplevelser av ”pensionen”. Det är naturligt och tydligt att många väljer de beskrivningar som passar dem och deras sak men de är inte alltid representativa för helheten. Vi vill lyfta fram det som är representativt för helheten och pensionen, säger han.

Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Pensionsdebatten ska vara saklig och ta sin utgångspunkt i verkliga förhållanden menar Svenskt Näringslivs pensionsexpert Ingvar Backle. I debatten om den allmänna pensionen glöms ofta tjänstepensionerna bort, vilken är en allt viktigare del av den totala pensionen.

– Det är angeläget att pensionspolitiken tar sin utgångspunkt i verkliga förhållanden. En ansvarstagande politik för pensionerna bör hålla fast vid pensionsöverenskommelsens grundläggande principer som livsinkomstprincipen. Det är också viktigt att lyfta fram att tjänstepension är en allt viktigare del av pensionen. Jag tycker det behövs mer fakta i debatten och det är ett bra initiativ från Pensionsmyndigheten att lyfta fram fakta och öka kunskaperna om pensioner, säger Ingvar Backe.

För 25 år sedan bytte Sverige pensionssystem. Ole Settergren var med i arbetet när nuvarande system infördes och skälen till bytet var att eftersträva stabilitet och undvika politisk direktstyrning av pensionerna. Nu ökar den politiska styrningen, med bland annat beslutet om inkomstpensionstillägg.

Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten. 

– Det huvudsakliga skälet till bytet av pensionssystem var att man ville skapa ett system som skulle vara finansiellt stabilt utan att kräva återkommande politiska beslut. Politikerna skulle inte behöva ingripa. Det har bara gått 25 år sedan det nya pensionssystemet infördes och nu har den principen övergivits genom beslut om inkomstpensionstillägget. Inför det beslutet saknade jag såväl analys som diskussion, säger han.

Ole Settergren pekar på att Pensionsmyndigheten hoppas kunna hjälpa pensionssparare, pensionärer, lagstiftare och andra beslutsfattare att göra välinformerade val och hoppas att rapportserien kommer bidra till det. Tjänstepensionerna är en del som inte har belysts tillräckligt, menar även Ole Settergren.

– Det finns många olika intressenter i debatten, som privata bolag, politiker och pensionärsföreningar och vi upplever att intresset för pensionsfrågorna ökar. Pensionsmyndigheten har både ett informationsuppdrag och ett analysuppdrag och det gäller hela pensionsfrågan. En fråga som vi kommer att belysa i rapportserien, och som ofta kommer bort i debatten är tjänstepensionen. Det är en stor och viktig del av den slutliga pensionen men man ser inte alltid det i debatten. Vårt uppdrag är att informera om hela pensionen. Näst att betala rätt pension i rätt tid är informerade val är det viktigaste för oss, säger Ole Settergren.

Läs mer

Pensioner
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist