NYHET3 juni 2021

Avtalat – en väg in för pensioner och försäkringar

Arbetsgivare har fått en väg in för information om kollektivavtalade pensioner och försäkringar. I det nya bolaget Avtalat samlar parterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK alla informationsresurser på pensions- och försäkringsområdet i ett gemensamt bolag. Målet är att höja kunskapen om pensioner och försäkringar och göra det enklare för arbetsgivare och anställda.

När Avtalat är fullt utbyggt ska arbetsgivare bara behöva logga in på Avtalat.se och där nå alla tjänster. På sajten finns också hjälp för den som söker mer information, berättar vd Niklas Hjert.

– Med Avtalat får du en väg in, för alla frågor. Vi bygger nu upp en sammanhållen digital plats där all information om kollektivavtalade pensioner och försäkringar finns. Det är viktigt att öka kunskaperna och att anställda och arbetsgivare känner förtroende för försäkringarna, säger Niklas Hjert, vd på Avtalat.

Anders Canemyr, chef för pensioner och försäkringar på Svenskt Näringsliv, menar att ökad tillgänglighet och ökad kvalitet på informationen är ett gemensamt mål i det nya arbetet.

– Med det nya bolaget får både arbetsgivare och medarbetare en väg in till informationen – istället för flera. Det är en efterfrågad tjänst för arbetsgivare, och även medarbetare, som har kollektivavtalade försäkringar. Vi är mycket stolta över det erbjudande som finns och vi har ett ansvar att utveckla, vårda och informera om systemet. Vi ser i våra undersökningar att pensioner och försäkringar är ett område som människor generellt har låga kunskaper om. Det vill vi förändra genom Avtalat, säger Anders Canemyr.

Arbetet med det nya uppdraget startade 2019 med målet att skapa en gemensam plats för information, där parterna tidigare informerade var och en för sig. Om tre år kommer arbetet vara fullt utvecklat, men redan idag finns det en väg in till de många olika bolag som administrerar pensioner och försäkringar. Niklas Hjert pekar på att målet är att förenkla med arbetsgivaren och den anställda i fokus.

– Avtalat ska hjälpa alla som har frågor och funderingar och vi har jobbat mycket med att göra informationen begriplig och enkel, säger han.

Niklas Hjert pekar på att många arbetsgivare lägger mycket tid på administration och rapportering i olika administrativa system. När Avtalat är fullt utbyggt ska arbetsgivare bara behöva logga in på Avtalat.se och där nå alla tjänster. På sajten finns också hjälp för den som söker mer information.

– För arbetsgivare finns det på Avtalat information om de olika försäkringarna, checklistor på vad som måste administreras vid nyanställningar och det finns tillgång till kostnadsfria webbinarier där du kan fördjupa dina kunskaper i till exempel ITP 1. När arbetet är klart så kommer du kunna logga in och som arbetsgivare sköta all administration därifrån, en samlingsportal för pension och försäkringar, säger han.

Om tre år ska allt vara på plats och Niklas Hjert berättar att arbetet fått många positiva reaktioner. 

– Många upplever det svårt med kollektivavtalade försäkringar. Arbetsgivare har tecknat kollektivavtal för de anställda ska få trygga försäkringar och en bra pension. Vi ska hjälpa arbetsgivare att bli bättre på att berätta hur förmånerna ser ut i kollektivavtalen och ge tydlig och begriplig information till anställda, säger han.

Länk till Avtalat:

Pensioner
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist