NYHET2 december 2021

Kritik mot regeringens budget-och pensionsförslag 

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att höja pensionen. Flera riksdagspartier är kritiska mot både pensionsförslagen och budgetförslagen inom sjukförsäkringen, som de tror leder till sämre incitament för personer att jobba längre. Maria Malmer Stenergard (M), socialförsäkringsutskottets ordförande och ledamot i pensionsgruppen, är kritisk mot pensionsförslaget och menar att det kan strida mot pensionsöverenskommelsen. 

I regeringens förslag till budget finns flera förslag i sjukförsäkringen som riskerar att försämra omställning och rehabilitering och öka kostnaderna.Foto: Jessica Gow/TT

– I måndags presenterade Vänsterpartiet och den avgående regeringen en uppgörelse om pensioner, utanför budgetprocesser och pensionsgruppen. Överenskommelsen är så otydlig att det inte går att avgöra hur förslaget är utformat. Det är därför svårt att ta ställning till förslaget. Det går inte att utesluta att det strider mot pensionsöverenskommelsen, säger Maria Malmer Stenergard. 

Maria Malmer Stenergard (M)

Hans Eklind (KD), ledamot i socialförsäkringsutskottet och pensionsgruppen är kritisk mot pensionsförslaget och pekar på att det bryter både mot bestämmelsen att pensionssystemet ska ligga utanför statsbudgeten och äventyrar själva grundidén med pensionssystemet.

– Det är ett tillägg som inte alls är beroende av om du har jobbat eller inte. Vi har ett pensionssystem som vi har konstruerat och sjösatt som alla var överens om att det ska vara det som vi betalar in som ska vara grunden för det du får i pension. Om vi kringgår den principen mer och mer så blir det allt svårare att motivera varför en person ska betala in flera miljoner kronor i pensionsavgifter, genom att arbeta, om det skiljer så lite jämfört med den som inte har jobbat alls, säger Hans Eklind (KD). 

Pensionsförslaget innebär sannolikt minskade skillnader i storleken på pension mellan de som arbetat och de som inte haft lönearbete, menar Centerpartiet. 

Hans Eklind (KD)

– Än så länge vet vi inte exakt hur förslaget ser ut och framförallt har vi inte sett finansieringen. För mig låter det som att förslaget kan leda till att minska skillnaden mellan de som arbetat och de som inte har haft lönearbete större delen av sitt liv. Det är något jag tycker är viktigt att värna, säger Martina Johansson (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet och pensionsgruppen. 

Förslag försämrar omställning och rehabilitering

I regeringens förslag till budget finns flera förslag i sjukförsäkringen som riskerar att försämra omställning och rehabilitering och öka kostnaderna inom sjukförsäkringen. Några av förslagen är en höjning av inkomsttaket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp, generösare villkor för sjukpenning för äldre, höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen och att införa ytterligare undantag från prövningen dag 365 mot normalt förekommande arbete vid särskilda skäl. Regeringen vill också införa förslaget om så kallad trygghetspension.

Martina Johansson, (C)
Foto: Centerpartiet

Martina Johansson, (C) är kritisk mot förslagen och är orolig för att förslagen påverkar människors möjligheter och vilja att jobba längre. 

– Jag är orolig för att de olika förslagen tillsammans påverkar incitamenten negativt att arbeta längre. Vad händer för den som vill jobba längre? Att styra sjukförsäkringen med ålder är inte bra. Det finns personer som inte klara av att jobba till pensionsåldern men, det behöver lösas inom sjukförsäkringens handläggning samt stöd till omställning och rehabilitering. Vad händer med den som är 58 år och vill byta jobb eller skola om sig. Kommer den personen få den hjälp som den har rätt till avseende rehabilitering? Det gäller både för hur myndigheter fattar beslut och hur arbetsgivare bidrar till stöd och hjälp, säger Martina Johansson (C). 

Maria Malmer Stenergard (M) pekar på att Moderaterna vill sänka skatten för alla som arbetar och att de föreslår en höjning av garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen. 

– Den skattesänkning för personer med sjuk- och aktivitetsersättning som fanns med i regeringens budget finns med även i vår budget. Det gäller även höjningen av garantinivån och bostadstilläggen i sjuk och aktivitetsersättningen. Därutöver sänker vi skatten för alla som arbetar eller som har arbetat. Det ska löna sig att jobba samtidigt som trygga villkor ska gälla för den som inte kan arbeta, säger hon. 

Åsa Malmström

Pensioner
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist