NYHET13 april 2022

Kritik mot regeringsförslag: Äldre slutar jobba i förtid

Trots allvarlig kritik går regeringen vidare med förslaget att göra det lättare för personer som har fyllt 60 år att få sjukersättning. ”Hela systemet i övrigt bygger ju på att vi ska jobba längre, inte kortare tid – det här förslaget går i diametralt motsatt håll”, säger Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Regeringen, med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen, vill införa en ny särskild trygghetspension för äldre som anses vara för utslitna för att arbeta till pensionsåldern. Förslaget rimmar illa med insatser som görs för att förlänga tiden i arbetslivet, anser försäkringsexpert Catharina Bäck.

Förslag om den så kallade ”trygghetspensionen” ska överlämnas till riksdagen och ska enligt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) ge ”ökad trygghet för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar till pensionen”.

Enligt förslaget ska de som har fem år kvar till riktåldern för pension, i dagsläget de som är över 60 år, omfattas av andra omställningskrav än övriga på arbetsmarknaden för att lättare få sjukersättning.

Förslaget rimmar illa med de lagstiftningsinsatser som görs i övrigt för att förlänga tiden i arbetslivet, bland annat att riktåldern för pension höjs under de kommande åren, påpekar Catharina Bäck.

– Hela systemet i övrigt bygger ju på att vi ska jobba längre, inte kortare tid, men det här förslaget går i diametralt motsatt håll. Förslaget handlar trots sitt namn varken om trygghet eller pension. Det kommer helt säkert att leda till att många som kan arbeta lämnar arbetsmarknaden i förtid och det har vi inte råd med. Den som har en arbetsförmåga behövs på arbetsmarknaden.

Vid millennieskiftet var sjukfrånvaron skyhög. Göran Persson lovade att halvera den, och visserligen sjönk sjukfrånvaron under kommande år, men det skedde till priset att människor massförtidspensionerades, konstaterar hon.

När alliansen sedan reformerade sjukförsäkringen från år 2008 stramades regelverket för sjukersättning upp, tidigare kallat förtidspension, så att bara medicinska skäl ska ligga till grund för bedömningen av arbetsförmågan. Faktorer som ålder, bostadsort, arbetsmarknadsmässiga förutsättningar, utbildningsnivå eller annat som inte är medicinska skäl, ska inte påverka rätten till sjukersättning.

Förslaget strider mot sjukförsäkringens syfte och pågående reformer om ett förlängt arbetsliv, konstaterar hon.

Den som har en arbetsförmåga behövs på arbetsmarknaden.
Catharina Bäck, försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv

– Ålder är inte ett sjukdomstillstånd och sjukförsäkringen är ingen yrkesförsäkring. Även sjukskrivna som är äldre kan med aktiva rehabiliteringsinsatser stöttas tillbaka i tidigare eller nytt arbete. Fokus borde vara att bättre ta tillvara den arbetsförmåga som finns, även hos de som har nått 60 års ålder.

Eftersom arbetsförmågan hos sjukskrivna personer över 60 år enligt förslaget inte ska bedömas mot hela arbetsmarknaden, utan mot arbete som de har eller nyligen har haft, försvinner fokuset på aktiva insatser för att bättre ta tillvara den arbetsförmåga som faktiskt finns, enligt Catharina Bäck.

– Vad händer då för den som är sjukskriven och som närmar sig 60 år? Risken är stor att sjukfrånvaron präglas av passivitet och att många äldre med förmåga att arbeta lämnar arbetsmarknaden i förtid via sjukersättningen. Åtgärder och insatser som leder tillbaka till arbete riskerar att inte komma till stånd för dem.

Att regeringen inte har värnat den reformerade sjukförsäkringen från 2008, utan monterat ned rehabiliteringskedjan och avskaffat den bortre tidsgränsen, leder till fler långtidssjukskrivna, vilket regeringen återigen ser ut att vilja lösa genom förtidspensionering, konstaterar Catharina Bäck.

Det handlar verkligen om att gömma och glömma människor. 
Catharina Bäck, försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv

– Att regeringen vill att äldre ska lämna arbetsmarknaden i förtid i stället för att satsa på att ta till vara deras arbetsförmåga och försöka hjälpa människor till ett jobb – det är riktigt dåligt. Det handlar verkligen om att gömma och glömma människor.

För många äldre långtidssjukskrivna kommer den så kallade trygghetspensionen innebära att Försäkringskassan initierar ett utbyte av sjukpenning till sjukersättning.

– Det är då inte individen som ansöker utan det blir Försäkringskassan som tar initiativ till att de lämnar arbetsmarknaden i förtid via sjukersättningen.

Enligt nyhetsbrevet Pensionsnyheterna kan namnet ”trygghetspension” vara olyckligt valt eftersom det är fråga om en förmån som ska hanteras av Försäkringskassan, och inte av Pensionsmyndigheten.

”De båda myndigheterna har ju haft en separation i ärenden där ”pension” är Pensionsmyndighetens business medan Försäkringskassan hanterar delar som inte har med pension att göra”, skriver Pensionsnyheterna.

Catharina Bäck instämmer.

– Sjukersättningen är en del av sjukförsäkringen, inte av pensionssystemet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringPensionPensionsmyndigheten
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist