Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET31 mars 2021

Moderaterna riktar hård kritik mot arbetet i Pensionsgruppen 

Moderaterna riktar hård kritik mot Pensionsgruppens arbete och en eventuell höjning av pensionsavgiften. Maria Malmer Stenergard (M) lyfter fram sänkta skatter som ett alternativ. 

Moderaterna riktar hård kritik mot Pensionsgruppens arbete och en eventuell höjning av pensionsavgiften. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) har vid flera tillfällen öppnat för en höjning av pensionsavgiften och har startat ett arbete på departementet för att utreda frågan, något Moderaternas representant i Pensionsgruppen riksdagsledamoten Maria Malmer Stenergard, är starkt kritisk mot.

– Pensionsgruppen har under det senaste året arbetat på ett sätt som är främmande från gruppens tidigare sätt att arbeta. Ledarskapet brister, och skiljer sig helt från tidigare ledarskap, oavsett politisk färg. Gruppen har informerats via media om utredningar som rör Pensionsgruppens arbete och är en del av pensionsöverenskommelsen. Vi moderater vill se högre pensioner. Höjd avgift är ett sätt att göra det på, men det finns flera andra, säger Maria Malmer Stenergard (M).

En höjning av framtida pensioner har diskuterats under en tid i Pensionsgruppen. Vi lever allt längre vilket innebär att utbetalningarna från pensionssystemet ökar vilket i sin tur leder till att pensionerna kommer minska, om inget görs. Pensionsgruppen har därför kommit överens om en höjning av pensionsåldern. Pensionsmyndigheten presenterade nyligen en rapport om det samlade pensionskapitalet, där inkomstpensionen, tjänstepensionen och premiepensionen ingår. Rapporten visar att det finns 6900 miljarder kronor i förvaltat pensionskapital, vilket motsvarar 11 procent av Sveriges BNP. Under 2019 betalades 549 miljarder kronor in i pensionssystemen.

Ingvar Backle är pensionsexpert på Svenskt Näringsliv. 
Foto: Ernst Henry Photography AB

Ingvar Backle är pensionsexpert på Svenskt Näringsliv och han pekar på att Sveriges pensionssystem står på en stabil grund och att vi redan idag avsätter stora summor till pensionen.

– Grunden i dagens pensionssystem är en koppling mellan vad du själv har bidragit med genom arbete och vad du får i pension. Höjningen av riktåldern för ålderspensionen var ett klokt förslag, eftersom vi lever allt längre. Sveriges pensionssystem är stabilt och väl finansierat. Inkomstpensionen tillsammans med tjänstepensionen ger en bra pension för den som har jobbat ett yrkesliv. Världen är full av pensionssystem utan koppling till hur mycket man jobbar och själv bidragit med. De systemen blir väldigt dyra. Det är en farlig väg att gå, säger Ingvar Backle.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vill se en höjning av pensionsavgiften från dagens 17,21 procent av lönen till 18,5 procent.

– Regeringen vill se ökade inbetalningar till pensionssystemet, för att höja pensionerna, genom en höjning av avgiften till systemet. Jag vill att vi fokuserar på dem med de lägsta pensionerna och som jobbat ett helt arbetsliv, säger Ardalan Shekarabi (S).

Han kommenterar till Dagens Nyheter att Socialdepartementet jobbar med frågan om höjd pensionsavgift.

– Frågorna håller vi på att utreda nu inom Socialdepartementet. Vi tar fram underlag om det, säger Shekarabi och tillägger att utredningarna ska vara klar ”under året”.

 Martina Johansson (C)

Centerpartiets ledamot i pensionsgruppen, Martina Johansson och riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet, pekar på att Centerpartiet inte har tagit ställning till fråga om höjd pensionsavgift. Hon tycker det tvärpolitiska arbetet i pensionsgruppen ska värnas.

– I Pensionsgruppen diskuterar vi just nu vilka frågor som vi ska ta vidare efter att vi har löst ut frågan om PPM och höjda pensionsåldrar. Det är en diskussion som jag värnar att den sker inom gruppen tills vi har landat i vad nästa steg är. För mig är arbetet viktigt i gruppen och att vi respekterar varandra och våra olika ingångar med målet att vi gemensamt landar i lösningar som är det bästa för pensionssystemet. När det gäller utredningen om höjda avgifter har inte Pensionsgruppen tagit ställning till någon utredning, säger Martina Johansson.

Hon säger att Centern står bakom grunderna i pensionsöverenskommelsen, där livsinkomstprincipen är en bärande del.

– Centerpartiet står bakom på grunden i pensionsöverenskommelsen där varje generation finansierar sin del genom att jobba ihop pensionen. Vi tycker det är viktigt att vi höjer pensionerna och vill att Pensionsgruppen ska diskutera olika alternativ. Efter det tar vi ställning till hur en höjning av pensionerna kan se ut, säger hon. 

Det finns många olika sätt att höja pensionerna, enligt Maria Malmer Stenergard (M) som pekar på sänkta skatter som ett alternativ.

– Sedan 2009 har skatten på pension sänkts med 1500 kr per månad för en genomsnittspensionär, huvudsakligen i moderatledda budgetar. Vi vill, till skillnad från Socialdemokraterna, fortsätta sänka skatten. Höjd pensionsålder görs också för att pensionerna ska bli högre. Det sistnämnda är vi överens om i pensionsgruppen, och det bör genomföras först, säger hon.

Pensioner
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist