Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET2 mars 2018

MP vill ha flexibelt arbetsliv och omställningsår

Flexibelt arbetsliv är en reform som leder till ett längre och mer hållbart arbetsliv. Det menar Rickard Persson (MP), ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Flexiblare arbetsliv och en sammanslagning av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är två förslag som Miljöpartiet tycker är viktiga för framtidens socialförsäkringar.

– Miljöpartiet vill införa flexibel arbetstid. Det innebär att en person jobbar olika mycket beroende på var i livet personen befinner sig. Ibland jobbar man mer och ibland jobbar man mindre, till exempel familjer med små barn. Förslaget skulle motverka utbrändhet och minska stress, säger Rickard Persson.

Pensionssystemets finansiering ser han som den största utmaningen framöver i socialförsäkringarna och menar att vi måste jobba längre, samtidigt som han vill att de lägsta pensionerna ska bli högre.

Han ser samtidigt en utmaning i att behålla respektavståndet mellan de som har arbetat och tjänat in sin pension och personer med garantipension och som därmed har jobbat kort eller inget på svensk arbetsmarknad. Arbetet mot ohälsa som parterna på arbetsmarknaden gör framhåller Rickard Persson som viktigt för att minska sjukskrivningarna.

– Ett längre arbetsliv är viktigt för att finansiera pensionssystemet på sikt. För att vi ska orka jobba längre så måste ohälsan och stressen minska. Vi måste motverka att människor blir utslitna innan pensionsåldern, säger han.

Rickard Persson ser utmaningar i socialförsäkringssystemet och en av de största är de politiska strider han förutser är ersättningsnivåerna. Han och Miljöpartiet vill därför indexera ersättningarna i socialförsäkringssystemet. På så sätt menar han att de kommer spegla det riktiga kostnadsläget utan att bli föremål för politiska diskussioner. Han pekar på att det innebär en kostnadsökning och menar att man måste se över finansiering av reformen.

– Jag tycker att ersättningarna i socialförsäkringssystemet ska indexeras. Då slipper vi en politisk diskussion om varje ersättning och ersättningarna speglar det verkliga kostnadsläget, säger han.

Omställningsår

Miljöpartiet driver frågan om ett omställningsår, en variant av det som tidigare kallades friår. Rickard Persson beskriver förslaget som en möjlighet till utbildning eller karriärväxling mitt i livet och ser detta förslag som en del av arbetet mot ett längre arbetsliv.

– Det är viktigt att det finns möjlighet att byta jobba och utbilda sig, även sent i livet, om fler ska jobba längre. Vi i Miljöpartiet tittar på hur man kan finansiera förslaget och vad det skulle innebära om alla fick rätt till ett omställningsår, med bland annat bidragsdelen i CSN.

Han berättar att Miljöpartiet också driver ett förslag som de kallar arbetslivstrygghet. Förslaget innebär en sammanslagning av a-kassan, sjukpenning och kommunernas socialbidrag. Reformen har som mål att göra systemen enklare och att ingen ska falla mellan stolarna. Systemens olika syfte, finansiering och regelverk ser han inte som ett hinder för en sammanslagning.

– Idag är det olika golv, olika tak och ersättningsnivåer i a-kassan, sjukförsäkringen och socialbidragen. Systemen är svåra att förstå och människor faller mellan stolarna. Förslaget är att slå ihop systemen helt och myndigheterna och då får man samma kvalifikationsvillkor för olika ersättningar. Förslaget ska vara kostnadsneutralt jämfört med idag, säger han.

Rickard Persson berättar att Miljöpartiet kommer rösta för regeringens förslag om att förmånsbeskatta anställda för privat hälso- och sjukvård, exempelvis sjukvårdsförsäkringar, som betalas av arbetsgivaren och vad gäller föräldraförsäkringens framtid är Rickard Persson tydlig.

– Jag vill se en helt tredelad föräldraförsäkring, säger han.

SocialförsäkringsfrågorArbetsmarknadArbetsmiljöArbetsgivarfrågor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist