NYHET22 augusti 2016

"Nu förutsätter vi att regeringen skrotar sjukskatten"

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har idag för regeringen presenterat konkreta åtgärder för minskad sjukfrånvaro. Därmed bör regeringen nu dra tillbaka förslaget om en sjukskatt.

– Regeringen har tidigare lovat att dra tillbaka förslaget om en sjukskatt om arbetsmarknadens parter kan visa att de kan bidra till en inbromsning av sjukfrånvaron. Parterna har tagit uppgiften på allvar och har idag redogjort för regeringen hur detta kan ske. Vi har därmed levererat det regeringen efterfrågat, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

– Vi förutsätter nu att regeringen drar tillbaka ett förslag som skulle slå hårt mot jobben och öka utanförskapet. Dessutom har Försäkringskassan kraftigt reviderat ned prognosen för utgifterna för sjukfrånvaron. I den senaste prognosen ligger utgifterna 3 miljarder under årets anslag och sjukfrånvaron beräknas nu öka mindre än tidigare. Motivet att gå fram med sjukskatten faller därmed, fortsätter Carola Lemne.

Det är i huvudsak den offentliga sektorn som dras med hög sjukfrånvaro.

– Svenskt Näringslivs medlemmar, de privata företagen, är bäst i klassen och jobbar aktivt och kontinuerligt med att hålla sjukfrånvaron nere. Friska medarbetare är avgörande för att lyckas med verksamheten. Därtill betalar företagen redan och med råge till sjukkostnaderna genom arbetsgivaravgiften, säger Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv.

Socialförsäkringsfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist