NYHET29 november 2023

Ny forskning kan öka kunskap om psykisk hälsa

Sjukskrivna med anledning av psykisk ohälsa har ökat lavinartat. Afa Försäkring och Alecta inleder nu ett unikt forskningssamarbete för att sjukfrånvaron ska minska. ”Det gynnar individen men också företagen och den svenska ekonomin”, säger Ulrika Hektor på Afa Försäkring.

”Det som är så spännande med det här gemensamma projektet är att vi får en samlad bild av hela den privata sektorn, det vill säga både arbetare och tjänstemän”, säger Ulrika Hektor på Afa Försäkring.Foto: Susanne Kronholm

Hallå där Ulrika Hektor, chef för forskning och utveckling på Afa Försäkring. Afa Försäkring och Alecta inleder ett forskningssamarbete om psykisk hälsa.

Vad går det ut på?

– Med den här forskningssatsningen vill vi få bättre kunskap om hur psykisk ohälsa kan förebyggas, men också om hur arbetsförmåga hos personer med psykisk ohälsa kan tas tillvara för att undvika långa och destruktiva sjukfrånvaroperioder som ökar risken för att lämna arbetsmarknaden i förtid. Med satsningen kan vi få en bild av hela arbetsmarknaden i privat sektor, vilket är unikt.

– Antalet sjukskrivna med anledning av psykisk ohälsa har ökat markant sen en tid tillbaka. Vi måste göra något åt det och då behöver vi lära oss mer om vad vi kan göra för att minska sjukfrånvaron. Det gynnar individen men också företagen och den svenska ekonomin.

Vilka aspekter ska forskningen inrikta sig på?

– Vi kommer att finansiera forskning som ger praktisk nytta på arbetsplatsen, för arbetare och tjänstemän i privat sektor. Den får gärna kretsa kring metoder och insatser på arbetsplatsen som stärker psykisk hälsa i förebyggande syfte, och som bidrar till att individer med psykisk ohälsa ändå ska kunna fortsätta att arbeta, hur man kan tillvarata arbetsförmågan.

– Kunskap om sjukfrånvaro och sjukskrivningsmönster vid psykisk ohälsa är ett annat exempel på det vi letar efter. Åtgärder som kan korta sjukskrivningsperioderna, och minska antalet sjukskrivningar överhuvudtaget.

– Det kan också vara intressant att ta reda på om det finns något stigma eller inställning till psykisk ohälsa på arbetsplatsen, hos chefer eller kollegor, som kan påverka den som har eller är på väg att utveckla psykisk ohälsa.

Vad gör den här satsningen speciell?

–  Det som är så spännande med det här gemensamma projektet är att vi får en samlad bild av hela den privata sektorn, det vill säga både arbetare och tjänstemän.

– För oss är det viktigt att hålla utlysningen hyfsat bred för att se vilka ämnesförslag som kommer in. Forskarna där ute kan veta mer om specifika frågor som behöver studeras än vad vi vet.

30 miljoner kronor

Afa För­säkring och Alecta ska samverka kring en ny partsgemensam forskningssatsning om psykisk hälsa. Satsningen pågår i tre år och omfattar 30 miljoner kronor. Satsningen görs på initiativ av arbets­marknadens parter - Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Utlysningen av FoU-programmet öppnar i december 2023 och pågår i tre år, totalt beräknas 6–8 forskningsprojekt finansieras genom satsningen, vilken kommer att administreras av Afa Försäkring.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringSjukfrånvaroSocialförsäkringsfrågorHälsa
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist