NYHET26 april 2022

Ny kritik mot regeringens förslag om sjukförsäkring: ”Konstig inställning”

Förslaget att göra det lättare för personer över 60 år att få sjukersättning väcker kritik på flera håll. Senast i raden är Centerpartiets Martina Johansson som betonar att 60-plussare måste få fortsatt stöd tillbaka in i arbete. ”Du kan ha massor av kraft kvar och du kan göra många andra saker om du bara får chansen”.

”Min ingång är att alla kan och vill bidra till sin egen inkomst och till samhället. Jag är fullt medveten om att det finns 60-åringar som blir sjuka som inte klarar att återgå i arbete men majoriteten klarar det med rätt stöd och hjälp”, säger Martina Johansson.Foto: Centerpartiet

Regeringens förslag om den så kallade ”trygghetspensionen” ska nu överlämnas till riksdagen. Enligt förslaget ska de som har fem år kvar till riktåldern för pension, i dagsläget de som är över 60 år, omfattas av andra omställningskrav än övriga på arbetsmarknaden för att lättare få sjukersättning.

 I många andra sammanhang jobbar vi hårt för att motverka åldersdiskriminering

Martina Johansson, Centerpartiets talesperson i socialförsäkringsfrågor, konstaterar att det blir problematiskt att föra in ålder som en faktor i sjukförsäkringen.

– I många andra sammanhang jobbar vi hårt för att motverka åldersdiskriminering och det är något som även den seniora delen av befolkningen debatterar livligt.

Incitament försvinner

Hon frågar sig om den som vill ha rehabilitering för att ha möjlighet att jobba till 75 års ålder kommer att få stöd för det om reglerna kring en ”trygghetspension” införs.

 – Om jag är runt 60 år och drabbas av sjukdom är risken stor att alla tar sin hand ifrån mig och säger att jag inte behöver jobba eftersom jag har rätt till sjukersättning”. Även om jag själv vill så finns det inget riktigt incitamentet varken för Försäkringskassa, sjukvård eller arbetsgivare.

Redan idag brister på flera håll när det gäller rehabilitering för att komma tillbaka till arbetsplatsen och det därför är viktigt att inte ge ytterligare skäl att människor ska bli utan stöd bara för att de har uppnått en viss ålder, påpekar Martina Johansson.

– 60 är dessutom ingen ålder. Du kan ha massor av kraft kvar och du kan göra många andra saker om du bara får chansen. Den som inte kan jobba kvar som byggarbetare kanske kan gå in som bygglärare och lära upp en ny generation byggare till exempel.

Skapar osäkerhet

Försäkringskassans bedömningar grundar sig på regelverket för sjukersättning. Ändras det så att det blir lättare för den som har fyllt 60 år, kommer Försäkringskassan att utverka fler beslut om sjukersättning i stället för att sätta in rehabiliteringsinsatser.

Det skapar en osäkerhet och väcker många frågor, poängterar Martina Johansson. Vågar någon avsäga sig 50 procent sjukersättning för att prova att jobba eller riskerar personen att då bli av med möjligheten till full ersättning om det inte fungerar?

Självklart finns det de som är 60 år som blir sjuka och som inte kan återgå i arbete men de får redan sjukersättning av dagens regelverk, påpekar hon. Hon är kritisk till retoriken kring att den som över 60 år och blir sjuk ”inte ska behöva jobba”.

– Min ingång är att alla kan och vill bidra till sin egen inkomst och till samhället. Jag är fullt medveten om att det finns 60-åringar som blir sjuka som inte klarar att återgå i arbete men majoriteten klarar det med rätt stöd och hjälp. Då ska vi fokusera på den majoriteten.

Det är en konstig inställning, att den som är 60 år plötsligt inte behövs längre

Martina Johansson anser att debatten tenderar att fokusera på det fåtal individer som på grund av brister i systemet inte får sjukersättning trots att de borde ha det.

– Vi kan ju inte stifta lagar utifrån att individer blir felaktigt bedömda. Då måste vi jobba med de här frågorna så att beslut fattas på rätt sätt. De som ska ha sjukersättning ska få det och de som inte ska ha det ska få hjälp att komma tillbaka in på arbetsmarknaden.

Friskare med ett jobb

Att personer över 60 år inte fasas ut i förtid är viktigt eftersom alla som kan och vill bidra ska kunna göra det, betonar Martina Johansson. Även om en 60-plussare kanske inte kan producera lika fort som en 20 åring så gör kompetensen och erfarenheten att det ändå går fort.

– Det är en konstig inställning, att den som är 60 år plötsligt inte behövs längre. Alla människor har lika stort värde på arbetsmarknaden, oavsett om de är 62 eller 30. Vi måste ta hand om kompetensen hos den här gruppen, och ge den möjligheten att dela med sig av den.

Det har stor betydelse för samhället att personer över 60 kan komma tillbaka till arbetslivet, menar Martina Johansson. De bidrar med skatteintäkter till välfärden, och med sin kompetens för att lära upp nästa generation arbetare.

– Förmodligen kommer de dessutom att vara friskare i längden när de kommer hemifrån och får använda kroppen och knoppen. Det finns så otroligt mycket mervärden av att gå till ett arbete.

SjukfrånvaroFörsäkringskassan
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist