NYHET18 december 2020

Nytt sjukpenningförslag för långtidssjukskrivna

Beviskraven ska mildras för bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i sjukförsäkringen, enligt ett förslag från regeringen, L och C. Bedömningen kan skjutas upp om det finns goda förutsättningar att den anställde kan återgå i arbete efter rehabilitering. 

Beviskraven ska mildras för bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i sjukförsäkringen, enligt ett förslag från regeringen, L och C.Foto: Stina Stjernkvist/TT

Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet, har lagt ett utskottsinitiativ i frågan och är positiv till förslaget.

– Det är jätteviktigt att lätta på reglerna när så många människor far så illa och nekas sjukpenning trots att de har möjlighet att återgå till sina vanliga jobb efter rehabilitering. Förslaget innebär att flera får tid till rehabilitering, utan att riskera att förlora sin ersättning. Många kan och vill jobba och det ska alla få möjlighet till, säger Solveig Zander (C).

Förslaget fanns med i en utredning om sjukförsäkringen som presenterades tidigare i år. Förslaget innebär att fler långtidssjukskrivna kan få behålla sin sjukpenning efter dag 180, under förutsättning att det pågår rehabilitering och att det finns goda utsikter att personen går tillbaka till arbetet innan dag 365 i sjukperioden. Reglerändringen föreslås börja gälla i mars nästa år.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (s) kommenterade förslaget vid ett seminarium om sjukförsäkringen.

– Sjukförsäkringen är en helt central del av vårt trygghetssystem. Vi kommer nu gå vidare och med ett av förslagen i utredningen som handlar om regelverket för prövningen av sjukpenningen vid 180 dagar. Det är ett viktigt förslag som ökar tryggheten och ger bättre förutsättningar för människor att kunna slutföra sin rehabilitering eller vårdinsats, säger Ardalan Shekarabi.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv, ser positivt på förslaget om bevislättnad dag 180 -365, då även rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen som den anställda genomgår då kan beaktas, samtidigt som syftet med rehabiliteringskedjan värnas.

– En framgångsrik återgång i arbete för långtidssjukskrivna bygger ofta på samverkan mellan den anställde, arbetsgivaren, vården och Försäkringskassan. Ett sänkt beviskrav kan underlätta genomförandet av en planerad och anpassad återgång i arbete hos arbetsgivaren, det gynnar både den anställde och arbetsgivaren om arbetsförmågan bättre kan tas tillvara på arbetsplatsen.

Moderaterna har ännu inte tagit ställning i till förslaget. Maria Malmer Stenegard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet, menar att det är viktigt att ta tillvara på arbetsförmåga.

– Vi kommer att återkomma med ställningstagande när vi har sett regeringens förslag. Men för oss är det viktigt att värna den grundläggande principen i sjukförsäkringen - att människors arbetsförmåga ska tas tillvara så långt det är möjligt, säger hon.

Hon pekar på att det har varit problem med prövningen vid 180 dagar, speciellt vid psykisk ohälsa, där behandling och rehabilitering kan ta lång tid. Hon pekar samtidigt på att långa sjukskrivningar är problematiska och att tydliga tidsgränser är viktiga i sjukskrivningsprocessen.

– Vi är medvetna om att det finns problem kopplade till prövningen vid dag 180, exempelvis för människor som drabbats av psykisk ohälsa. Regeringen måste förbättra sin styrning av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att rehabiliteringskedjan fungerar som den ska. Ju längre tid sjukfrånvaron pågår desto svårare blir det att komma tillbaka jobbet, och den gemenskap som det innebär. Regelverk måste vårdas och utvecklas, men eventuella förändringar bör ske utan att den grundläggande principen i sjukförsäkringen överges. Sjukförsäkringen behöver t.ex. tydliga tidsgränser för att fungera, säger Maria Malmer Stenegard (m).

Moderaterna har också lagt förslag till riksdagen om ett tillfälligt undantag från prövningen vid 180 dagar pga covid-19.

– Moderaterna lade nyligen förslag i riksdagen om tillfälliga undantag från prövningen vid dag 180 för långtidssjuka i covid-19. Att covid-19 är en ny sjukdom och att vi vet väldigt lite om hur den kan utveckla sig på sikt och hur rehabilitering bäst ska ske gör det motiverat med särskilda och tillfälliga regler i dessa fall. Tyvärr fick vi inte stöd för vårt förslag, vilket gör att många hamnar i kläm, säger Maria Malmer Stenegard.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist