NYHET16 maj 2024

Parterna överens om förändringar i kollektivavtalade pensioner och försäkringar 

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har kommit överens om att höja åldersgränsen från 66 till 67 år i kollektivavtalad sjuk- och arbetsskadeförsäkring samt i Huvudavtalet för tjänstemän från och med den 1 januari 2026.

Detta stämmer överens med de åldershöjningar som kommer att göras i det allmänna socialförsäkringssystemet. Förändringarna är kostnadsneutrala för arbetsgivarna där de genom avgiftsreduktioner i omställningssystemen kompenseras för de ökade premiekostnaderna som höjda åldersgränser i sjukförsäkringen innebär.

Parterna är också överens om att tillsätta två partsgemensamma utredningar, en avseende det kollektivavtalade pensions-, försäkrings- och omställningssystemet och en avseende arbetsmiljöfrågor.

Utredningarna kommer att ge parterna en aktuell, djup och faktabaserad bild av dagens system och därigenom goda förutsättningar för de fortsatta förhandlingarna samt den fortsatta gemensamma förvaltningen och utvecklingen av systemet.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringPension
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist