Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 september 2020

”Parterna satsar 75 miljoner på arbetsmiljöutbildning”

Ett aktivt arbetsmiljöarbete och samverkan på arbetsplatsen kommer vara i fokus under kommande år. Svenskt Näringsliv, LO och PTK har beslutat att satsa 75 miljoner kronor på stöd för arbetsmiljöutbildning.

Susanna Stymne Aire, AFA, Daniel Gullstrand, PTK och Anna Bergsten, Svenskt Näringsliv.

– Det är en viktig satsning. En god arbetsmiljö skapar bra förutsättningar för både företag och anställda. Arbetsmiljö kommer vara en prioriterad fråga framöver för många företag, inte minst då arbetslivet förändras dramatiskt med Coronakrisen, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Det nya stödet ska särskilt premiera gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

– Generellt har vi en hög standard på arbetsmiljön i svenska företag, men det förebyggande arbetet behöver fortsätta att utvecklas. Det är en styrka att alla centrala parter är överens om satsningen och jag ser fram emot goda resultat, säger Anna Bergsten.

Susanna Stymne Airey är chef för den förebyggande verksamheten på AFA försäkringar, som administrerar arbetet med arbetsmiljösatsningen. Hon pekar på att stödet är utformat så att det ska främja gemensamma utbildningsinsatser där både arbetsmiljö- eller skyddsombud och chefer deltar.

– Det är en viktig satsning som görs och som ligger helt rätt i tiden. Hela tanken är att utgå från arbetsplatsens behov. Stödet, som är i formen av en delfinansiering av utbildningskostnaderna, riktar sig till både tjänstemän och arbetare och vi kommer att öppna upp för ansökan från företag från den 1 januari 2021, säger Susanna Stymne Airey.

En liknande satsning på arbetsmiljöutbildning har gjorts tidigare 2016-2018, med mycket goda resultat. I den satsningen utbildades över 23 000 personer och ansökningar inkom från över 3 000 företag. Industrin var den bransch som utbildade flest personer. Många chefer fick stöd för att gå en arbetsmiljöutbildning.

– Den tidigare satsningen var en succé. Vi har lärt oss av den att det finns en stor efterfrågan och att stödformen var uppskattad, vilket är fantastiskt roligt, säger Susanna Stymne Airey.

Överenskommelsen om stöd för arbetsmiljöutbildning är träffad mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Daniel Gullstrand är arbetsmiljöexpert på PTK och han pekar på att arbetsmiljöarbetet kommer vara viktigt framöver.

– Att man ska jobba med arbetsmiljö är nog alla medvetna om, men hur är en minst lika viktig fråga. Dialog och samsyn på arbetsplatsen om arbetsmiljö är avgörande. Coronakrisen är en jätteutmaning för arbetsmiljöarbetet. Många har upplevt en kris eller kanske själva är drabbade. Andra är inte fysiskt på sin arbetsplats eller bara på plats några dagar i veckan. Arbetsplatserna är viktiga, det är där vi möts i samhället, våra främsta sociala kontakter. Det krävs stor respekt för arbetsmiljöarbetet framåt och satsningen är en del av det arbetet, säger Daniel Gullstrand.

Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla från den 1 januari 2021. 75 miljoner kronor kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Mer information om satsningen och hur man ansöker:

Läs mer

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringSocialförsäkringsfrågor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist