LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 november 2020

Nytt bolag röjer väg för enklare pensionsavtal

Vid årsskiftet drar det nya partsägda informationsbolaget igång verksamheten i full skala. Syftet är att göra de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen mer kända, enklare och tydligare. Vid rodret Unionens förre chefsförhandlare Niklas Hjert.

”Ett viktigt skäl att teckna ett kollektivavtal för arbetsgivaren är vetskapen att man har ordnat med att bra skydd för medarbetarna”, säger Niklas Hjert.Foto: Sören Andersson

Efter tio år som chefsförhandlare för Unionen, med många blytunga uppdrag, är Niklas Hjert sedan i oktober förra året vd för ett nybildat bolag som står för informationen om de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen. Uppdragsgivare är LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Som förhandlare är han van att ta sig ur svåra lägen, att vara med och påverka och få saker gjorda. Egenskaper han räknar med att få nytta av i det nya jobbet.

– Försäkringar och pensioner är en viktig del av förhandlingsverksamheten. Det är en fördel att ha den erfarenheten, säger han korrekt och diplomatiskt. De många åren i partsvärlden sätter sina spår.

Att vara ytterst ansvarig för att samla alla inblandade kring en kraftfull strategi var inget som fick honom att tveka innan han sa ja till det nya jobbet.

– Det är inte varje dag man får ett sådant erbjudande, att få vara med och utforma och sätta sin prägel på en verksamhet redan från start skapar möjligheter att prova nya saker och att få vara med och utveckla.

Jobbet rivstartade redan från början. Det första han gjorde, tillsammans med de tre ägarna, var att arbeta fram ett uppdrag för det nya bolaget, som också innehåller en tidsplan som sträcker sig fram till 2024.

Sedan dess har det varit möten och åter möten med bland annat medarbetare och partsbolag och så telefonen som ständigt gör sig påmind. Det råder ingen brist på arbetsuppgifter för Niklas Hjert på det nya jobbet i Stockholms city. 

Bolaget ska vara i full verksamhet första januari 2021. Då har delar av den försäkringsinformation som idag bedrivs inom PTK, Svenskt Näringsliv och LO flyttat över i det nya bolaget. Därefter handlar det om att göra försäkringar och pensioner mer kända, informationen mer begriplig samt öka förtroendet för de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna, allt under varumärket ”Avtalat”.

Navet i nysatsningen är en digital plattform, där medarbetare och arbetsgivare snabbt kan få svar på frågor så att de kan fatta välgrundade beslut som ger största möjliga värde.

– Finessen med en digital lösning är att man når många, samtidigt som varje besökare kan få enskild information.

Idag bedriver de tre parterna, liksom ett antal partsbolag, snarlik verksamhet. Det är ett snårigt system där flera använder sig av olika begrepp för samma sak.

– Många avsändare inom ramen för de kollektivavtalade försäkringarna skapar inte ökad förståelse, utan snarare ökad förvirring.

Flera undersökningar visar att förtroendet för och kännedomen om försäkringar och pensioner ligger still, trots att många aktörer satsar stora resurser för att förbättra arbetet. Slutsatsen är att om all information samlas på ett ställe, en väg in, en väg ut, så är mycket vunnet, menar Niklas Hjert

Vad krävs då för att det ska bli enklare?

Ja, enligt Hjert så måste ägarna fortsätta vara tydliga med vad de vill med det nya bolaget, de som jobbar måste vara modiga när invecklade formuleringar och svåra ord ersätts med lättfattliga för att öka förståelsen.

 Kollektivavtalade försäkringar och pensioner har ökat i betydelse under senare tid, som en del av den totala tryggheten. 
Niklas Hjert, vd

– Vi måste hela tiden utgå ifrån behoven hos dem som avtalen är till för, arbetsgivare och anställda. Det är angeläget inte minst eftersom kollektivavtalade försäkringar och pensioner har ökat i betydelse under senare tid, som en del av den totala tryggheten.

På så sätt hoppas Niklas Hjert att majoriteten av arbetsgivare och anställda bättre förstår innehållet i försäkringarna och inser vilket bra skydd det är och upplever att det är enkelt att hantera.

– En viktig poäng med försäkringarna är att man ska kunna sova gott om natten, händer det något, så finns ett bra skydd. Ett viktigt skäl att teckna ett kollektivavtal för arbetsgivaren är vetskapen att man har ordnat med att bra skydd för medarbetarna.

Christer Ågren är ordförande för det nya bolaget.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Nu ska han gå arm i arm med före detta avtalsgeneralen på Svenskt Näringsliv, Christer Ågren, som är nytillträdd ordförande. Att de tidigare satt på var sin sida av förhandlingsbordet i flera avtalsrörelser är inget som bekymrar honom.

– Christer Ågren kan partsvärlden, har djupa kunskap om försäkringar och pensioner. Dessutom är han en klok person som är lätt att ha att göra med. 

Och till dem som känner oro inför förändringarna, så har Niklas Hjert lugnande besked:

– Det är en stor förändring, men vi kommer även fortsättningsvis att leverera stöd, anordna utbildningar och föreläsningar. Fördelarna med att samla verksamheten är så många. Idag är det för komplicerat för kunden, konstaterar han.

Fakta: Kollektivavtalsinformation Sverige

Namn: Kollektivavtalsinformation Sverige, i dagligt tal Avtalat.

Ägare: LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Vd: Niklas Hjert.

Ordförande: Christer Ågren.

Medarbetare: Drygt 70.

Övrigt: Verksamheten finns på nio platser landet runt. Delar av uppdraget görs tillsammans med partsbolag som Alecta, AMF, AFA Försäkring, Fora och Collectum.

Pensioner
Skriven avPeter Ceder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist