NYHET23 februari 2023

Pensionsmyndigheten: Därför kan miljonärer få garantipension

Grundskyddet för pensionärer har blivit ett lapptäcke av förmåner som inte träffar målet, menar Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren. ”I vissa fall utgår garantipension till miljonärer och personer med riktigt höga inkomster”, säger han.

”Det går att skapa ett effektivare grundskydd som är lättare att begripa, enklare och billigare att administrera, och som minskar relativ ekonomisk fattigdom bland pensionärer, utan högre kostnader för staten och skattebetalarna”, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten. Foto: Bild: Daniel Roos, Fredrik Sandberg / TT, Jessica Gow/TT

Pensionssystemet blir allt svårare att förstå. De senaste två åren har politiska beslut fattats som går tvärsemot den pensionsöverenskommelse som har gällt och aktats sedan den med politisk majoritet och enighet slöts i mitten av 1990-talet.

Grundskyddet, som staten betalar i stället för inkomstpension till den som har jobbat lite eller ingenting, har blivit ett lapptäcke av förmåner med olika villkor. Det handlar om garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg och äldreförsörjningsstöd som har utformats vid olika tidpunkter med olika politiska och ekonomiska restriktioner.

– Grundskyddet är för krångligt, målen för otydliga och effektiviteten i de många olika delarna tror vi inte är hög. De är delvis i konflikt med varandra och med det inkomstgrundade systemet, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Når inte de som är berättigade

Förmodligen skulle grundskyddet kunna vara mer generöst till samma kostnad för staten, eller kosta mindre för att få samma grundtrygghet för pensionärerna, och en orsak till det är att målen inte är tydligt formulerade, konstaterar han.

Komplexiteten gör dessutom att vissa förmåner aldrig når personer som har rätt till dem. Till exempel finns det många som är berättigade till bostadstillägg som inte söker det.

Garantipensionen är en mycket märklig förmån

Det tillsammans med inkomstpensionstillägget som infördes förra hösten och höjningen av garantipensionen i två steg, gör att det behövs en ordentlig och sammantagen analys av grundskyddet, enligt Pensionsmyndigheten. Målen för grundskyddet bör preciseras och för att nå dem behöver effektiva regler utformas, konstaterar Ole Settergren.

– Som det ser ut nu är det inte väl utformat. Det går att skapa ett effektivare grundskydd som är lättare att begripa, enklare och billigare att administrera, och som minskar relativ ekonomisk fattigdom bland pensionärer, utan högre kostnader för staten och skattebetalarna.

Utgår från individens hela ekonomi

I en rapport presenterar Pensionsmyndigheten förslag till åtgärder för att komma till rätta med problemet. Det mest långtgående alternativet är att garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg och äldreförsörjningsstöd avskaffas. I stället ersätts det med ett enda grundskydd som garanterar alla pensionärer en pension som hamnar över 60 procent av medianinkomststandarden.

Systemet som Pensionsmyndigheten skissar på utgår ifrån medianinkomsten och inte som dagens garantipension, från konsumentprisindex.

I vissa fall utgår garantipension till miljonärer och personer med riktigt höga inkomster

Det kan av vissa ses en nackdel att grundskyddet i så fall inte är inflationsskyddat, som dagens system, men samtidigt tar det i större utsträckning hänsyn till individens totala ekonomiska standard, menar Ole Settergren.

När inkomststandarden beräknas används bedömningar av hur mycket billigare det är att leva tillsammans med någon jämfört med att leva ensam.

– I detta alternativ finns en nivå för de som lever i ett flerpersonshushåll, och en annan för enpersonshushåll. Ersättningen ska räcka för att betala normal bostadskostnad men den faktiska bostadskostnaden är inte med i beräkningen av förmånen, säger han.

Vinnare och förlorare

Vissa skulle förlora på ett sådant system och vissa skulle vinna på det jämfört med hur det är idag.

En typisk förlorare är en person med en låg allmän inkomstgrundad pension och en hög garantipension, som lever i ett parförhållande med någon som har det bra ekonomiskt. Enligt Pensionsmyndighetens skiss förlorar en sådan person sin garantipension eftersom hushållet totalt sett har en bra ekonomi.

Vinnare blir exempelvis den som idag har bostadstillägg men som har en låg bostadskostnad.

– Vi lyfter fram det här som ett alternativ som vi tycker att en statlig utredning ska utvärdera och ta ställning till om det är värt att gå vidare med, säger Ole Settergren.

Både snål och generös

Det innebär en stor principiell förändring där ”den hybridförmån som garantipensionen är”, tas bort, konstaterar han.

– Garantipensionen är en mycket märklig förmån eftersom den varken är inkomstgrundad eller en generell förmån som går ut till alla. Om syftet är att ge alla en pension som går att leva på är den å ena sidan för generös och å andra sidan för snål.

Att bara ha garantipension innebär en för låg nivå att leva på för den som inte bor med någon annan eller får bostadstillägg från staten, och på så sätt är den för snål, menar han.

På samma gång är garantipensionen för generös.

– I vissa fall utgår garantipension till miljonärer och personer med riktigt höga inkomster så länge som de har en låg allmän inkomstgrundad pension, säger Ole Settergren.

Vill att regeringen tillsätter en utredning

Garantipensionen är en rest från folkpensionsförmånen som fungerade ungefär som ett barnbidrag, där alla fick samma månadsbelopp oavsett vad de hade sysslat med i livet, förklarar Ole Settergren. Det innebär att den betalas ut oavsett varifrån inkomsten kommer, förmögenhet eller hur hushållets ekonomi ser ut.

– Om systemet görs om enligt vårt förslag skapar det förmodligen en annan politisk dynamik. Den framtida pensionsdiskussionen skulle troligen handla mycket om nivån på den ersättningen.

Slutsatsen av rapporten är att Pensionsmyndigheten vill att regeringen tillsätter en utredning för att analysera möjligheten att effektivisera, förbättra och förenkla grundskyddet.

Läs rapporten här

Varannan pensionär över 65 får garantipension

I samband med förra årets höjning av garantipensionen ökande antalet garantipensionärer med 52 procent, från 665 000 personer till drygt en miljon. Det gjorde att en av två pensionärer plötsligt inte hade pensionssystemets grundläggande koppling mellan arbete och pension. I stället får de garantipension från staten.

Och eftersom garantipensionen indexeras efter konsumentprisindex medan inkomstpensionen utgår ifrån hur reallönerna utvecklas, gör den höga inflationen 2022 att ytterligare 122 000 garantipensionärer tillkom vid årsskiftet. Det innebär att fler än varannan pensionär som är äldre än 65 år nu får garantipension.

Räknas de som har inkomstpensionstillägget in är det ännu fler pensionärer med skattefinansierad pension.

PensionerPensionPensionsmyndigheten
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist