Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 april 2021

Pensionssystemet måste bli mer begripligt

En höjning av pensionsavgiften skulle kosta 21 miljarder kronor vid införandet och ge cirka 1000 kronor/månad i höjd pension för dagens 20-åringar, enligt rapporten ”Effekter av höjd pensionsavgift” som presenterades nyligen på ett seminarium med Pensionsmyndigheten. 

Rapporten från Pensionsmyndigheten visar att höjningen av pensionsavgiften från dagens 17,2 procent till 18,5 procent skulle kosta 21 miljarder för staten att genomföra. Foto: Henrik Montgomery/TT

Myndigheten presenterar i rapporten ett förslag för hur en höjning av pensionsavgiften kan genomföras och vad det kan ge en pensionär i ökade disponibla inkomster. Bakgrunden är diskussionen om höjda pensioner och att Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) har tillsatt ett arbete på Socialdepartementet för att utreda frågan. Frågan om en höjning ligger hos Pensionsgruppen för diskussion.

– Jag välkomnar rapporten, för vad jag vet är det första gången, i alla fall i närtid, som staten lägger fram en detaljerad teknisk lösning på hur en pensionsavgiftshöjning och därmed en pensionshöjning kan gå till. För vi vill ju från regeringen se en avgiftshöjning, säger Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till TT.

Rapporten visar att höjningen av pensionsavgiften från dagens 17,2 procent till 18,5 procent skulle kosta 21 miljarder för staten att genomföra. Full effekt av förändringen får de personer som är födda år 2000 och framåt, som beräknas gå i pension år 2070, och för Pensionsmyndighetens typfallsperson, skulle höjningen ge 1000 kr/månad i ökad disponibel inkomst. För en person med bara några år kvar till pension skulle effekten bli minimal. Full effekt får reformen år 2070.

Om man beslutar att alla, också personer med bara några år kvar till pension, får del av höjningen direkt skulle effekten för en typfallsperson bli ca 800 kr/månad i disponibel inkomst, enligt Pensionsmyndigheten. För en person med lägre inkomst än snittlönen, som till exempel en undersköterska, skulle effekten bli ca 600 kr/månad. Pensionsmyndighetens beräkningar visar också att effekten blir väldigt olika, beroende på inkomst och marginaleffekter.

Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, pekar på att myndigheten inte tar ställning för eller emot en avgiftshöjning. En fråga som han vill lyfta fram i debatten är frågan om förenkling och förbättring av pensionssystemet.

– Vi tycker att om man ger sig in på denna väldigt stora, svåra och omfattande reformen som på flera sätt anses vara ett uppbrott från principerna från pensionsreformen från 1994 då bör man passa på att göra pensionssystemet mer begripligt och städa upp och ta bort den allmänna pensionsavgiften och skattereduktionen för den för att förenkla och förbättra pensionssystemet, säger Ole Settergren.

Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv. 
Foto: Ernst Henry Photography AB

Ingvar Backle är pensionsexpert på Svenskt Näringsliv och ser en fara i att förändra framtidens pensionssystem med utgångspunkt från de som nu är pensionärer. Han pekar på att de är pensionärer i ett annat pensionssystem och har tjänat ihop sin pension i ett arbetsliv som fungerade annorlunda än idag.

– Både arbetsmarknaden och pensionssystemet har genomgått systemskiften. Det finns en stor fara i att ändra i ett stabilt och långsiktigt system utifrån nivån för dagens pensionärer. De har jobbat på en arbetsmarknad som fungerade annorlunda och tillhör ett annat pensionssystem.  Livsinkomstprincipen och att inte skjuta kostnader på framtida generationer är viktiga för stabiliteten. Världen är full av pensionssystem utan koppling till hur mycket man jobbar och själv bidragit med. De systemen blir väldigt dyra. Det är en farlig väg att gå, säger Ingvar Backle.

Det är viktigt att förutsättningarna är kända förväg i ett stort och stabilt system som pensionssystemet, enligt Ingvar Backle. Idag avsätts bara två tredjedelar av arbetsgivaravgiften till pensions- och försäkringsförmåner, resten är skatt. Han menar att en höjning av pensionsavgiften inte får öka kostnaden att anställa.

– Grunden i dagens pensionssystem är en koppling mellan vad du själv har bidragit med genom arbete och vad du får i pension. En höjning av pensionsavgiften får inte innebära att det kostar mer att anställa, säger han.

Ola Pettersson, chefekonom på LO.

Pensionärernas disponibla inkomst har också diskuterats och Ola Pettersson, chefekonom på LO menar att inkomsten skiljer sig mycket mellan pensionärer. Han menar att kostanden för reformen får avvägas mot andra satsningar. Han vill se en höjning av pensionen för dagens pensionärer.

– Jag ska erkänna att LO har varit med att driva frågan om höjd pensionsavgift. Vårt mål är högre pensioner och det här är den viktigaste delen. Pensionsmyndigheten har gjort ett intressant beräkningsalternativ. Det här handlar om en avvägning mellan högre pensioner och högre konsumtionsutrymme, säger Ola Pettersson.

Läs mer

Pensioner
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist