NYHET26 oktober 2021

Privata försäkringar kortar vårdköer 

Regeringen vill strypa tillgången till privata sjukvårdsförsäkringar. Det är inte bara skadligt för företagen, utan det slår också mot en redan eftersatt svensk sjukvård, menar Svenskt Näringslivs välfärdsexpert Anders Morin. ”Det leder till längre vårdköer”, säger han.

Hos mer än hälften av de minsta företagen täcks samtliga medarbetare av sjukvårdsförsäkring vilket gör försäkringen särskilt viktig för den här gruppen. ”Det gör dem också mest sårbara om sjukvårdsförsäkringen skulle försämras”, säger välfärdsexperten Anders Morin.

En utredning om privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård har nyligen lagt förslag som försvårar för vårdföretag ta emot försäkringspatienter.

Socialdemokraterna har också nyligen uttalat att man vill förhindra vårdföretag, som har skattefinansierade patienter, att också ge vård till försäkringspatienter. Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv varnar för att dessa åtgärder skulle få allvarliga konsekvenser för ekonomin och välfärden.

– Det är riskerar att göra det sämre för företagsklimatet, säger han.

Uppskattad bland företag

I en undersökning som Svenskt Näringsliv har genomfört framgår det att sjukvårdsförsäkringar är högt uppskattade bland företag. Många av dessa anser till och med att det är en förutsättning för verksamhetens drift och överlevnad.

– Det hänger ihop med att köerna till den offentligt finansierade köerna är så långa. Därför är det väldigt viktigt att företagen relativt snabbt sätt kan ge sin anställda tillgång till vård. På så sätt kan man sätta in tidiga åtgärder innan situationen försämras. Det minskar risken för sjukfrånvaro vilket är ett viktigt medel för företagens konkurrenskraft, säger han.

En försvårande för privata sjukvårdsförsäkringar skulle påverka cirka 700 000 svenskar som i dag har tillgång till en privat sjukvårdsförsäkring, de flesta genom de företag de är anställda hos. Bland de mest drabbade företagsgrupperna finns småföretag med upp till nio anställda.

– Hos mer än hälften av de minsta företagen täcks samtliga medarbetare av sjukvårdsförsäkring vilket gör försäkringen särskilt viktig för den här gruppen. Det gör dem också mest sårbara om sjukvårdsförsäkringen skulle försämras, säger Anders Morin.

Kritiken mot sjukvårdsförsäkringar är felriktad. Ska man tackla utmaningarna i vården så bör man rikta fokus på tillgängligheten i den offentligt finansierade vården som i dag är väldigt eftersatt, anser Anders Morin.

Enligt den lagstadgade vårdgarantin är ambitionen att kunna erbjuda alla patienter ett besök hos specialistläkare inom tre månader, och ytterligare tre månader om det behövs operation eller behandling. Men detta har ingen region någonsin klarat av. Här behövs det göras ett omtag, menar Anders Morin.

– En lösning vore att låta de privata vårdföretagen gå in och ta ett större ansvar för att beta av köer på ett mycket effektivare sätt än vad som görs i dag. Man borde också titta på att optimera den nationella väntetidsdatabasen för att tydligare veta var det finns ledig kapacitet. Först då kan man effektivt utnyttja sjukvårdens samlade resurser, säger han.

Dansk förebild

Här kan Danmark vara en förebild, ett land som erbjuder en stärkt patientmakt med reell valfrihet, en tydlig roll för effektiva privata vårdföretag att bidra till kökortning och ekonomiska sanktioner för de regioner som inte når garantins krav, menar Anders Morin.

– I Danmark har man lyckats korta ned sin vårdgaranti till bara en månad för undersökning i den specialiserade vården och ytterligare en månad för att få behandling. Det är väldigt stor skillnad gentemot Sverige, säger han.

Morin hoppas att politikerna byter fokus till hur man kan förbättra tillgängligheten i den skattefinansierade vården, snarare än att stjälpa en fungerande modell.

– Om privata vårdbolag inte kan ta emot försäkringspatienter kommer fler patienter att ställas i den offentligt finansierade vårdkön. Det kommer att leda till ökad ineffektivitet och längre vårdköer.

Läs även artikeln på SvD Debatt

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist