NYHET15 augusti 2016

Professor: Sjukskatten gör företagare rättslösa

I regeringens förslag om en ny sjukskatt står det tydligt att arbetsgivaren inte ska kunna överklaga Försäkringskassans beslut om sjukpenning. ”Det ger arbetsgivarna ett dåligt rättsskydd”, säger Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet.

Foto: HENRIK MONTGOMERY
Foto: Staffan Westerlund/Stockholms universitet

Sjukskatten bygger på ett överklagandeförbud, vilket tydligt kan läsas i regeringens förslag: ”därför föreslår arbetsgruppen att det bör finnas ett uttryckligt förbud mot att arbetsgivare ska kunna begära omprövning av eller överklaga Försäkringskassans beslut om arbetstagares rätt till sjukpenning eller rehabiliteringsprogram”.

Detta väcker oro och kritik, inte bara hos arbetsgivare, utan även bland rättsvetare. Roger Persson Österman är professor inom finansrätt vid Stockholms universitet. Han menar att överklagandeförbudet riskerar att underminera viljan att göra rätt från början.

– Jag är rättsvetare och har inga politiska ideologier att följa. Men jag har intresserat mig för legitimiteten i regelverket och jag kan tydligt se att det inte förefaller sig som ett helt genomtänkt förslag, säger han.

Konsekvenserna av att inte kunna överklaga Försäkringskassans beslut leder till brister i företagarnas förtroende för regelverket. Det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren som kommer att drabbas av förslaget om sjukskatt, genom det direkta betalningsansvaret för sjukskrivna medarbetare, inte har någon möjlighet att få se bakgrunden till beslutet och inte heller kunna påverka det, menar Roger Persson Österman.

Anledningen till att arbetsgivaren inte ska kunna överklaga beslutet om sjukpenning bygger på integritetsskäl, eftersom informationen kring sjukskrivningen kan vara av känslig och privat natur.

– Jag har respekt för att det kan vara känslig information, men det blir en besynnerlig situation när arbetsgivaren inte får veta vad det handlar om. Hur ska man då kunna hjälpa sin anställde? Vill man åstadkomma något med ett sådant förslag, då borde man satsa på att få med dem på tåget och inte lämna dem på stationen. Det gör man nu, säger Roger Persson Österman.

I slutändan kan det leda till en svår sits för många företagare. När rättssäkerheten blir satt ur spel, riskerar legitimiteten och förtroendet att brista, menar Roger Persson Österman.

– Det kan skapa olust inför rättssystem och regelverk, vilket kan påverka viljan att göra rätt. Idag vill vi stärka den viljan, men när man driver ett förslag som kommer att motverka rättssäkerheten, då bör man nog fundera igenom det lite mer noggrant.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, menar att överklagandeförbudet kan strida mot gällande rätt, ytterligare ett skäl till att förslaget är mycket kontroversiellt.

– Jag vill hävda att regeringens förslag om ett överklagandeförbud är i strid med gällande rätt. Om en myndighets beslut innebär ett direkt betalningsansvar för en företagare, då måste man självklart kunna överklaga beslutet och få insyn i bakgrunden till det. Den företagare som ytterst genom företrädaransvaret kan bli personligt betalningsansvarig förväntar sig rättssäkerhet och möjlighet att överklaga. Det säger sig självt, säger hon.

Fakta: Förslaget om sjukskatt

  • När en anställd varit sjukskriven i mer än 90 dagar ska arbetsgivaren betala 25 procent av sjukpenningen utan bortre tidsgräns, det vill säga så länge personen i fråga är sjukskriven och fortsatt anställd.
  • Ett fribelopp på 33 500 kronor per arbetsgivare och kalenderår ska gälla, vilket innebär att varje arbetsgivare får ett ”grundavdrag” på 33 500 kronor oavsett antal anställda.
  • Arbetsgivaravgiften sänks med 0,16 procent för att kompensera för de ökade kostanderna. Idag är arbetsgivaravgiften 31,42 procent. För en anställd med medianlön om 26 000 kronor i månaden innebär det att arbetsgivaravgiften sänks med 41 kronor per månad; från 8 170 kronor till 8 129 kronor per måndad.
  • Kostnaden för medfinansieringen beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras företagets skattekonto.
  • Försäkringskassans beslut om sjukpenning som sådan ska inte kunna överklagas av arbetsgivaren.

Stoppa Strandhälls sjukskatt

Svenskt Näringsliv anser att förslaget är skadligt då lång sjukfrånvaro ofta saknar koppling till förhållanden som företagen kan påverka. Förslaget försvårar för personer med sjukdomshistorik att få arbete och det ökar företagens ekonomiska risktagande vilket väntas leda till färre jobb.

Vill du vara med att skapa opinion mot förslaget?
Gilla Stoppa Strandhälls sjukskatt på Facebook!

SjukfrånvaroArbetsgivarfrågorSkatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist