NYHET31 oktober 2023

Rapporter: Systembrister orsakar felaktiga utbetalningar av sjuklöner

Två myndigheter menar i två olika rapporter att det finns stor risk för felaktiga utbetalningar vid ersättning till arbetsgivare för höga sjuklöne­kostnader.

Risk för mer regelkrångel? Om arbetsgivarna skulle rapportera in sjuklönekostnaderna på individnivå, i stället för en totalsumma för samtliga anställda, skulle andelen felaktiga uppgifter sannolikt minska, skriver ISF i sin rapport.

I en ny rapport kommer Riksrevisionen fram till att konstruktionen för ersättning till arbetsgivare vid höga sjuklöne­kostnader innebär stora risker för felaktiga utbetalningar. Rapporten har till och med döpts till ”Lätt att göra fel – systemet för ersättning för höga sjuklönekostnader”. Därför rekommenderar myndigheten bland annat fler kontroller.

Till samma slutsats kommer den statliga myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen. ISF har granskat hur Försäkringskassan arbetar för att upptäcka felaktiga utbetalningar. Även denna granskning visar att systemets konstruktion skapar stora risker för felaktiga utbetalningar.

Enligt ISF är det problematiskt att arbets­givarna redovisar sina sjuklönekostnader i en totalsumma för samtliga anställda. Om arbetsgivarna skulle rapportera in sjuklönekostnaderna på individnivå skulle andelen felaktiga uppgifter sannolikt minska, skriver ISF i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen: Stor risk för felaktig ersättning vid höga sjuklönekostnader
ISF: Ersättning för höga sjuklönekostnader

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringSjukfrånvaro
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist