NYHET12 maj 2021

Regeringen bör fatta ett bättre beslut om pensioner i egen regi

Regeringen har beslutat att inte ändra reglerna i Skatteförfarandelagen så att tjänstepensionerna kan fortsätta komma från en utbetalare, Alecta. I stället uppstår nu en pensionsröra till ingen nytta för någon, men till skada för Svenskt Näringslivs och PTK:s ITP-plan och för i dag 150 000 pensionärer, i framtiden närmare 400 000, skriver Hans Gidhagen, försäkringsexpert.

Hans Gidhagen, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
Foto: Nicklas Mattsson

Svenskt Näringsliv har tillsammans med PTK, Alecta och PRI Pensionsgaranti vid flera tillfällen de senaste åren diskuterat med Finansdepartementet kring möjliga lösningar för att ändra lagstiftningen, så att inte arbetsgivare som tryggat pensioner i egen regi ska tvingas börja lämna arbetsgivardeklarationer för utbetalda pensioner varje månad. Parterna bakom ITP-planen har lämnat färdiga lagförslag till finansministern, men trots detta har inte departementet kommit med något förslag till förändring.

I stället kom ett negativt besked vid regeringssammanträdet den 6 maj. Motiveringen till regeringens beslut, som är undertecknat av finansministern, lutar sig tungt mot Skatteverkets rent administrativa ställningstagande:

”Skatteverket har upplyst att myndighetens system möjliggör att pensionsadministratörerna månatligen redovisar pensionen in i respektive arbetsgivares deklaration och har framfört att andra aktörer som berörs av detta redan, genom kostsamma åtgärder, har ställt om till rapportering enligt Skatteverkets ställningstagande”.

I ITP-planens PRI-system fogas de anställdas pensionsintjänande ihop till en ITP-pension trots att det är många delar, både från tidigare arbetsgivare och från Alecta-ITP. Så ser inte bilden ut för andra pensionsadministratörer och de planerna är sällan i närheten av ITP-planen i storlek.

Det är Skatteverkets ovilja att acceptera den väl fungerande ordningen som vi parter byggt upp för pensionärer och företag i ITP-planen som har fått styra det här beslutet. Skatteverket glömde frågan om pensioner i egen regi i arbetet med framtagande av lagstiftningen om månadsvis kontrolluppgifter och har sedan gjort anpassningar i sina regelverk utan att ta hänsyn till ITP-planen – och även andra större allmänna pensionsplaner – ser ut och fungerar.

Det för alla berörda enklaste vore att Finansdepartementet går med på att göra några mindre förändringar i Skatteförfarandelagen för att undvika att nya rutiner ska behöva utvecklas till mycket hög kostnad, 100–150 miljoner kronor, och till ingen nytta för någon.

Regeringen har i andra frågor varit välvilligt inställd till arbetsmarknadsparternas uppgörelser för att hantera problem – inte minst under dessa pandemitider – och det är förvånande att den inte är det i denna okontroversiella fråga.

För Svenskt Näringsliv och PTK återstår att fortsätta visa på de negativa följderna av regeringens beslut för pensionärerna och för företagen och att övertyga en riksdagsmajoritet om nyttan av de mindre förändringar vi vill göra i Skatteförfarandelagen.

PensionerPension
Skriven avHans Gidhagen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist