NYHET1 november 2019

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.

Pär Andersson
Foto: Ernst Henry Photography

Finansutskottet gav i förra veckan regeringen bakläxa i frågan om lagförslaget om tjänstepensioner. En majoritet i utskottet kritiserade regeringen för hanteringen av ärendet och beredningen i utskottet fortsätter fram till 7 november. Förslaget har kritiserats hårt av såväl arbetstagar- som arbetsgivarparter på den svenska arbetsmarknaden. Pär Andersson, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, menar att förslaget kommer innebära lägre pensioner för arbetstagarna och högre kostnader för arbetsgivarna i framtiden.

– Förslaget måste förändras i väsentliga delar, särskilt med beaktande av att Finansinspektionen i sina föreskrifter inte hörsammar motivuttalanden i propositionen. Det är en överimplementering av ett EU-direktiv och jag hoppas utskottet skickar tillbaka förslaget till departementet. Alla parter på arbetsmarknaden är mot förslaget, det tar inte hänsyn till den svenska modellen, säger Pär Andersson.

Ärendet är i grunden ett EU-direktiv som ska genomföras i svensk rätt för att skapa en inre EU marknad för tjänstepensionsföretag. Kritiken mot regeringen är att förslaget innebär en mer omfattande reglering än vad som följer av direktivet. Enligt Pär Andersson innebär förslaget ökade kostnader och en lägre avkastning på kapitalet, vilket i sin tur kommer innebära sämre tjänstepensioner för anställda och högre kostnader för arbetsgivare.

– Jag ser det som helt onödigt med mer regleringar än vad EU-direktivet föreskriver. Direktivet strävar mot en konkurrensneutralitet på den europeiska tjänstepensionsmarknaden. Det tycker vi är bra. Men regeringens förslag skulle begränsa möjligheterna till en effektiv förvaltning av tjänstepensionerna i Sverige jämfört med övriga EU. Det är obegripligt då våra kollektivavtalade tjänstepensioner är unika produkter med starka och stabila aktörer i ryggen, säger Pär Andersson.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med LO och PTK lyft tre viktiga frågor till Finansutskottet. Det handlar om parternas frihet att avtala om information för kollektivavtalade tjänstepensioner, kapitalkrav enligt den så kallade trafikljusmodellen och möjlighet för egenföretagare att omfattas av tjänstepension. Regeringens förslag fråntar exempelvis parterna frihet att avtala om hur informationsgivningen ska gå till i de kollektivavtalade tjänsteförmånerna. Detta innebär enligt Pär Andersson att informationsgivningen blir mindre effektiv och onödigt dyr för parterna. De bolag som administrerar de kollektivavtalsgrundade försäkringarna ger idag en samlad och kostnadseffektiv information till företag och försäkrade.

– Vi har ett väl fungerande system för information om kollektivavtalade tjänstepensioner och försäkringar som är unikt för Sverige. EU-direktivet tar hänsyn till att systemen för tjänstepensionsförmåner ser olika ut inom EU. Implementeringen i Sverige måste ta sin utgångspunkt i detta och får inte innebära att våra tjänstepensionssystem får sämre förutsättningar för informationsgivning än vad som gäller idag, säger Pär Andersson.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringPensionerSocialförsäkringsfrågorPension
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist