NYHET11 september 2020

Regeringen förlänger coronaåtgärder i socialförsäkringen

Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala, ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna och slopade läkarintyg de två sjuklöneveckorna, är några åtgärder i socialförsäkringen som regeringen föreslår ska förlängas.

Catharina Bäck
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Förslaget att arbetsgivare ska få fortsatt kompensation för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala även för månaderna oktober – december är välkommet. Då rekommendationen kvarstår att stanna hemma vid minsta virussymptom på grund av pandemin, så bör också företagens kostnader för sjuklön ersättas, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Catharina Bäck menar att det finns en osäkerhet om framtiden och för många företag är sjukfrånvaron fortsatt hög och konsekvenserna av det kännbara.

– Såväl företagen som de anställda har visat stor följsamhet till rekommendationerna om att stanna hemma från arbetet vid minsta misstanke om covid-19 trots att arbetsförmåga har funnits, för att minska risken för smittspridning. Detta har såklart inneburit ökad sjukfrånvaro, samtidigt som det ekonomiska läget fortfarande är allvarligt för många företag. I ett sådant läge är det rimligt att staten kompenserar för de ökade kostnaderna, säger Catharina Bäck.

Många företag och individer har fått stöd under coronakrisen. Söktrycket har ökat markant för sjukpenning, enligt Försäkringskassan. Försäkringskassan har hittills fått in över en halv miljon ansökningar om sjukpenning under 2020. Som mest kom det in över 25 000 ansökningar per vecka, vilket är mer än dubbelt så många som jämfört med samma veckor 2019.

Även antalet ansökningar om tillfällig föräldrapenning, vab, har ökat kraftigt de senaste veckorna, enligt Försäkringskassan. Sista veckan i augusti fick Försäkringskassan in över 70 000 ansökningar, vilket är mer än en fördubbling jämfört med förra året. Under årets fem första månader ökade antalet vab-ansökningar kraftigt. I april vabbade nära 100 000 fler föräldrar jämfört med året innan. Den kraftiga ökningen följdes av en nedgång under sommaren.

Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, menar att människor anpassar sig till rekommendationerna.

– Försiktighetsnivån i samhället har blivit större. Förut hände det att föräldrar skickade sina barn till skolan lite småsjuka, men den toleransnivån finns inte under pandemin. Därför är man hemma i mycket högre utsträckning nu, säger Niklas Löfgren.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringSocialförsäkringsfrågor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist