REMISSVAR20 maj 2022

Remiss Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (2021:98)

MOTTAGARE
Näringsdepartementet
Externt diarienummer
N2022/00233
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-36
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att vid beräkning av sjukpenninggrun-dande inkomst av näringsverksamhet införa en huvudregel som bygger på histo-riska inkomster, vilken kompletteras av en alternativregel som utgår från mer aktuella och förväntade inkomster.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att införa en dags grundkarens i sjukför-säkringen för egenföretagare.
  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om att höja sjukförsäkringsavgiften i egen-avgiften från 3,64 procent till 3,76 procent.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker föreslaget att de nya bestämmelserna om beräkning av sjukpenninggrundande inkomst av näringsverksamhet träder i kraft den 1 januari 2024.
Ansvarig handläggareCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist