Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 februari 2021

”Viktigt behålla kopplingen mellan inkomst, arbetsinsats och pensionens storlek” 

Vi lever allt längre vilket innebär att utbetalningarna från pensionssystemet ökar. Riksdagen förväntas ta ställning till ett förslag om höjd ålder för uttag av den allmänna pensionen under året. 

Det krävs insatser från samhället och politiken för att förbättra arbetsmiljön så att människor kan förlänga arbetslivet, inte minst för dem som jobbar med kroppen och blir utslitna, anser socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).Foto: Linus Svensson/TT

Skandia har presenterat en rapport som visar hur ett längre arbetsliv påverkar pensionen. Rapporten visar bland annat att pensionssystemet, med en höjd riktålder, kommer ge en ersättning på i snitt 70 procent av inkomsten, högre ersättning om det finns avtalspensioner. Att jobba längre kommer löna sig för den som vill ha högre pension.

Rapporten presenterades på ett seminarium där bland annat Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) kommenterade pensionsfrågorna. Han pekade på att förändringen av riktåldern är ett bra förslag, att inkomstens koppling till pensionen är viktig och att det är det måste finnas insatser för de som inte kan jobba längre i arbetslivet.

– Det är en väldigt positiv utveckling att vi lever allt längre och är ett tecken på välstånd och utveckling. Det är viktigt att behålla kopplingen mellan inkomsten, arbetsinsatsen och pensionen. Samtidigt hänger inte arbetsmarknaden med. Många klarar inte av att jobba till de är 65 idag. Det krävs insatser från samhället och politiken för att förbättra arbetsmiljön så att människor kan förlänga arbetslivet, inte minst för dem som jobbar med kroppen och blir utslitna, säger han.

Arbetsmarknaden är god för personer över 65, konstaterar moderaten Maria Malmer Stenergard. 

Maria Malmer Stenergard (M) är ordförande i Socialförsäkringsutskottet och ledamot i Pensionsgruppen. Hon menar att höjd riktålder är bra eftersom inkomst under ett arbetsliv ska styra pensionens storlek.

– Medellivslängden ökar snabbt och det är positivt. Det visar också hur viktigt det är att vi har fått in frågan om riktåldern för stabiliteten i systemet. Frågor som är viktigt att jobba med framöver är jämställdheten och hur vi ska göra det mer attraktivt att jobba längre. Jag ser att det brådskar att få igenom ålderhöjningarna i systemet, säger hon.

Pensionsåldern har ökat under senare år och det finns en god arbetsmarknad för personer över 65 år menar Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv och pekar på att en höjd riktålder är bra för stabiliteten i pensionssystemet.

– Den faktiska pensionsåldern har ökat under senare år, vilket bland annat förklaras med förbättrat hälsoläge, pensionsreformens koppling mellan avgifter och förmåner samt utbildningsnivå. Arbetsmarknaden är god för personer över 65. Senare års arbetskraftbrist gör att företagen efterfrågar arbetskraft och många har anställda som är över 65 år. Äldre arbetskraft är en viktig resurs på arbetsmarknaden, säger hon.

Seminariedebattörerna var överens om att livsinkomstprincipen och höjd riktålder är grundläggande principer i pensionssystemet och att Pensionsgruppens tvärpolitiska arbete är viktigt. En annan princip som diskuterades var pensionssystemets frikoppling från statsbudgeten och den politiska budgetprocessen. Kritiska röster höjdes mot det pensionstillägg som beslutades av riksdagen strax innan jul.

– Sverige har bland världens bästa pensionssystem. Det är väldigt sorgligt att politikerna har fattat beslut om ett inkomstpensionstillägg. Det gör mig bekymrad. Det gör att kopplingen mellan arbetade timmar och pensionens storlek försvinner, säger Bettina Kashefi.

Ett annat sätt att öka inbetalningarna till pensionssystemet är att höja avgifterna. Maria Malmer Stenergard (M) pekar på att Pensionsgruppen även ska utvärdera avgifterna till pensionssystemet.

– Vi är överens om att utvärdera nivåerna avgifterna till pensionssystemet. Det är viktigt att fokusera på antalet arbetade timmar, att det lönar sig att arbeta och att därmed skapa incitament för människor att jobba. Vi moderater vill sänka skatten och likställer skatten pension med lön, vilket ger mer pengar de med lägre inkomster, inte sällan kvinnor. Vi ska vara försiktiga med att använda pensionssystemet för att rätta till frågan om de som jobbar länge men inte når upp till 70 procent av lönen i pension, säger Maria Malmer Stenergard (M).

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) vill se en höjning av pensionsavgiften.

Bettina Kashefi är kritisk till förslaget om höjd pensionsavgift. 

– Regeringen vill se ökade inbetalningar till pensionssystemet, för att höja pensionerna, genom en höjning av avgiften till systemet. Jag vill att vi fokuserar på dem med de lägsta pensionerna och som jobbat ett helt arbetsliv, säger han.

Bettina Kashefi är kritisk till förslaget om höjd pensionsavgift.

– En höjning av pensionsavgiften får inte innebära att det kostar mer att anställa. Om pensionsavgiften höjs är det viktigt att sänka arbetsgivaravgiften för att undvika ökade arbetskraftskostnader. Det är viktigt att få in unga och utrikes födda på arbetsmarknaden. Då får det inte bli dyrare att anställa, säger hon. 

Frågan om höjd riktålder har diskuterats under lång tid i Pensionsgruppen. Gruppen enades om höjd riktålder 2017 och en fråga på seminariet var varför regeringen inte lägger fram förslaget till riksdagen.

– Pensionsgruppen genomför tillsammans den överenskommelse som finns från 2017. Nu hanterar vi premiepensionen och nästa fråga är åldersfrågan och höjd riktålder. För vår del är det en helhet. Under 2021 ska förslag om premiepensionen och höjd riktålder komma till riksdagen. Hela överenskommelsen ska genomföras, säger Ardalan Shekarabi.

Pensioner
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist