NYHET19 april 2024

Tätare rapportering till Fora

När lönerapporteringen till Fora nu sker varje månad i stället för en gång om året innebär det för många företag en stor insats att ställa om, och frågorna har varit många. Men enligt Sandra Petersson på Fora leder det på sikt till en mer enhetlig och tydlig hantering för arbetsgivarna.

”För arbetsgivaren är det en stor förändring men vi tror att den är positiv för många”, säger Sandra Petersson på Fora.Foto: Fora

Från och med årsskiftet ska lönerna för anställda som räknas som arbetare rapporteras in varje månad i stället för en gång per år till Fora som administrerar Avtalspension SAF-LO och kollektivavtalade försäkringar. Sandra Petersson, chef för avdelningen Partsrelationer och Nämnder på Fora, svarar på frågor om omställningen.

Vad innebär det för företagen som berörs?

– Det innebär att arbetsgivarna rapporterar in lönerna för anställda arbetare i en ny rapporteringstjänst där alla individer har behövt märkas upp på ett nytt sätt och kategoriseras in tydligare i kollektivavtalet som de omfattas av.

– För arbetsgivaren är det en stor förändring men vi tror att den är positiv för många. Det har krävt ett initialt arbete som till stor del har skett nu under det första kvartalet. Den uppmärkningen behöver inte göras om igen sedan om det inte sker en förändring för individen, till exempel i samband med ett byte av arbetsuppgifter.

– Bakgrunden är att försäkringarna skiljer sig åt mellan olika kollektivavtal och kollektivavtalsområden och då behöver vi säkerställa att vi har rätt förutsättningar att administrera dem korrekt.

Vad ger det på sikt att rapporteringen sker månadsvis?

– För arbetsgivarna blir det en vinst framåt med en mer enhetlig hantering och en faktura varje månad med en faktisk kostnad, inte som tidigare med preliminära kostnader. När det bara sker en gång per år är det stor sannolikhet att inte allt kommer med korrekt. Nu blir det en naturlig del av det övriga flödet med rapportering varje månad till Skatteverket och Collectum, till exempel. Många företag har ju både tjänstemän och arbetare och för tjänstemännen är de redan inne i månadcykeln kopplat till Collectum.

– För individen skapar det en möjlighet att placera sina pensionspremier mer löpande eftersom premieöverföringen till pensionsförsäkringen sker varje månad och inte bara en gång per år.

Hur har omställningen gått?

– Generellt har det fungerat bra. Majoriteten av arbetsgivarna har varit inne och rapporterat och vi jobbar mycket med snabb kommunikation för att fånga upp de arbetsgivare som inte har ännu gjort det som förväntas och finnas tillgängliga för de som behöver hjälp. Första halvåret är lite av en invänjningsperiod, både för arbetsgivarna och för oss.

– Det som har varit utmanande för arbetsgivarna är att förstå och hitta rätt i de här uppmärkningskoderna. Eftersom det är nytt har det uppstått frågor kring det.

Pensioner
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist