NYHET17 december 2021

”Tryggheten kan leda till att Sverige får fler företag”

Utredningen ”Ett förbättrat trygghetssystem för företagare” har kommit med sitt slutbetänkande. Den särskilde utredaren Mathias Tegnér vill att tryggheten för företagare ska öka och bli mer likvärdig mellan anställning och företagande. 

Det viktigaste förslaget i utredningen är att den sjukpenninggrundande inkomsten för egenföretagare ska utgå från deklarerade inkomstuppgifter. Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

– Det är viktigt att tryggheten ökar för företagare. Dagens skillnad mellan anställning och att driva företag är för stor. När skillnaden blir för stor mellan tryggheten för anställda och företagare blir effekten att människor som vill starta företag inte gör det. Då riskerar många goda idéer att inte bli verklighet och därmed missade företag och arbetstillfällen. Tryggheten kan leda till att Sverige får fler företag, säger Mathias Tegnér.

Det viktigaste förslaget i utredningen, enligt utredaren Mathias Tegnér, är att fastställande av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för egenföretagare ska utgå från historiska deklarerade inkomstuppgifter. Det ger tydligare och enklare regler och en större enhetlighet mellan olika företagsformer. Utredningen vill också införa en möjlighet till en säkerhetsventil som företagaren kan begära att Försäkringskassan tillämpar vid mycket varierande inkomster.

 Utredare Mathias Tegnér.

– Förslaget innebär att du betydligt snabbare kan få din SGI fastställd. Egenföretagare behöver inte bevisa framtida inkomster och slipper därmed en lång handläggning hos Försäkringskassan. Utredningen föreslår alltså att SGI beräknas från det högsta av två alternativ. Antingen överskottet från den senaste deklarationen eller de tre bästa åren av en femårsperiod, säger han.

Egenföretagare hamnar utanför trygghetssystemen

Mathias Tegnér pekar på att det finns många egenföretagare som idag hamnar på sidan om trygghetssystemen, som är utformade utifrån regelbundna inkomster eller att vara anställd. Så ser verkligheten inte ut, enligt Mathias Tegnér.

– Det finns många personer som är kombinatörer, de är både anställda och driver eget företag. Det finns många egenföretagare med väldigt varierande inkomster och därmed inte en stabil inkomst över tid, som till exempel kulturarbetare. Utredningens förslag kommer att hjälpa de som i dag inte passar i den vanliga mallen att också få en trygghet, säger han.

Utredningen föreslår även att det blir en karensdag för företagare, istället för dagens sju dagar, men med möjlighet för egenföretagaren att välja längre karens i utbyte mot lägre egenavgift.

Målet är att systemen ska bli enklare och mer förutsägbara för företagare.
Mathias Tegnér, utredare

– Vi såg i kartläggningen att många egenföretagare inte uppfattar att de kan välja karensdagar och att de gärna vill ha färre dagar. Därför föreslår vi att det ska vara en karensdag som grundinställning och att företagare kan välja fler dagar, mot en lägre egenavgift. Målet är att systemen ska bli enklare och mer förutsägbara för företagare, säger Mathias Tegnér.

Under tiden för utredningen har det införts många tillfälliga pandemistöd och regler för företagare. Utredningen har följt arbetet och Mathias Tegnér pekar på att det finns tillfälliga regler som han ser vore bra att permanenta.

– Vi har lyft några saker i betänkandet som ligger i gränslandet för utredningen. Det har under utredningens tid funnits tillfälliga pandemiregler som vi följt noga och som jag tycker ska utredas för att se om de kan bli permanenta. Det gäller tillexempel vad man kan göra när man går på a-kassa och har ett företag, reglerna kring vilande bolag och vad du kan göra när du är sjuk och har företag, säger Mathias Tegnér.

Slutbetänkandet är överlämnat till regeringen och utredaren hoppas att det snart ska skickas på remiss. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om hela den sjukpenninggrundade inkomsten. Utredningen är inget som han tror ska stoppa eller fördröja utredningens förslag för egenföretagare.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

”Hoppas förslagen genomförs så fort som möjligt”

– I väldigt många år har man konstaterat att egenföretagare inte har samma trygghet som andra, vilket är ett problem men inget har gjorts. Nu finns det förslag och jag hoppas att de kan genomföras så snart som möjligt, säger han.

Utredningens förslag gör trygghetssystemet för egenföretagare starkare, enklare och mer förutsägbart, anser Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv som även har medverkat i utredningens expertgrupp.

– Svenskt Näringsliv har under lång tid verkat för att förbättra försäkringsskyddet för företagare. Utredningen lämnar nu konkreta och efterlängtade reformförslag som innebär bättre skydd för den enskilde företagaren. Vi förväntar oss en skyndsam hantering av regeringen så att förslagen också kan bli verklighet. 

Åsa Malmström

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist