LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 maj 2020

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön äger rum efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. Hon pekar på en dramatisk ökning av ansökningar från företagare och individer. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”

Ersättningen för karensavdraget betalas ut normalt inom fem dagar. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid, konstaterar Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan.

Ansökningar om sjukpenning har nästan fördubblats under april månad hos Försäkringskassan, från drygt 50 000 ansökningar i april förra året till över 90 000 i april i år. För tillfällig föräldrapenning är det 200 000 fler ansökningar i mars 2020 jämfört med mars förra året. 2 300 personer har hittills ansökt om smittbärarpenning, en femdubbling jämfört förra året.

– Vi befinner oss i ett extraordinärt läge och Försäkringskassan som myndighet har aldrig varit satt under så hård press som nu. Cirka 150 medarbetare har därför ställt om från sina ordinarie uppdrag och stöttar andra avdelningar med handläggningen där det behövs. Inom flera förmåner har vi aldrig haft så stora inflöden, och det dessutom samtidigt. Som det ser ut i nuläget så kommer vi ändå klara vårt uppdrag. Vi vet att många människor och företag är helt beroende av de ersättningar vi betalar ut, säger Cecilia Udin.

Läget är akut för många företag och myndighetsbeslut måste gå fort. Företag och anställda har följt uppmaningarna att stanna hemma från jobbet vid minsta misstanke om virussjukdom. För många företag innebär det hög sjukfrånvaro och höga sjuklönekostnader redan i mars. Företagen är beroende av att få ekonomisk kompensation för sina sjuklönekostnader. Försäkringskassan kommer fatta beslut om första utbetalning efter den 12 maj.

– Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen för sjuklönekostnader kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020, säger Cecilia Udin.

Regeringen har beslutat om slopat läkarintyg under sjuklöneperioden. Försäkringskassan har beslutat att slopa intygskraven för sjukpenning till och med dag 21 i sjukperioden och för tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassan ser också ett ökat inflöde av ansökningar av smittbärarpenning. När det gäller frågan om smittbärarpenning till personer i riskgrupper som inte kan arbeta hemifrån, hänvisar Cecilia Udin till regeringen.

– Det är fråga för regering och riksdag. För att få smittbärarpenning krävs ett beslut om avstängning enligt smittskyddslagen och det beslutet måste en läkare ta enligt rådande lagstiftning. Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att identifiera riskgrupper med anledning av covid-19 och uppdraget redovisades den 17 april. Något beslut om ekonomisk ersättning till personer i riskgrupper har ännu inte tagits av regeringen. Men generellt sett så är det viktigt att alla, hela samhället, har en pragmatisk inställning och att vi jobbar tillsammans för att hantera den här extraordinära situationen. Försäkringskassans inställning har hela tiden varit att förenkla och anpassa för allmänheten och även för vården som alla vet är under hård press, säger Cecilia Udin.

Över en halv miljon ansökningar om kompensation för karensavdrag har kommit till Försäkringskassan från anställda och egenföretagare. Många är hårt pressade och behöver ersättningen snabbt.

– Ersättningen betalas ut normalt inom fem dagar. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Men det är till största del ett automatiserat flöde och det är därför vi kan hantera den enorma mängd ansökningar som kommer in med så kort handläggningstid. Anställda ersätts med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Om man är egenföretagare ersätts man med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt, säger Cecilia Udin.

På Försäkringskassan fortsätter man, trots det stora inflödet av ansökningar, att jobba med kontroller mot fusk i utbetalningarna.

– Försäkringskassan har inom flera av de förmåner som vi administrerar aldrig haft så stora volymer av ansökningar. Dessutom har vi nu sedan en tid karensavdragsersättningen som ju redan fått över en halv miljon ansökningar. Så vi är satta under hård press. Men det betyder inte att det inte finns kontroller. Vårt uppdrag är att säkerställa att rätt utbetalning sker i tid till rätt person. Detta innebär att vi kontrollerar att utbetalningarna är korrekta. Vi genomför kontroller före samt efter utbetalningar, genom stickprov och riskbaserade urval, säger Cecilia Udin.

Cecilia Udin pekar på att myndigheten jobbar hårt för att förenkla och snabba på för utbetalningar till individer, företagare och arbetsgivare.

– De åtgärder vi vidtagit har varit för att förenkla för människor som vi vet många gånger är helt beroende av utbetalningar från socialförsäkringen. Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider, säger hon.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringCorona och covid-19Socialförsäkringsfrågor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist