REMISSVAR13 december 2022

Remiss av Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2022/01969
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-126

Svenskt Näringsliv har som remissinstans följande övergripande synpunkter.

Svenskt Näringsliv ställer sig positivt till förtydligande rörande kraven kopplat till säkerhetsprövning.

Säkerhetspolisen anför att deras förslag på skärpta krav inte medför några ekonomiska konsekvenser. Svenskt Näringsliv delar inte denna bedömning.

Skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning medför med stor sannolikhet ökade kostnader för företagen, då en tillämpning av regelverket kräver en större arbetsinsats än i dagsläget. Utöver dessa kostnader, som alltså är hänförliga till själva säkerhetsprövningen, så kan kostnader även uppstå i de situationer då redan befintlig personal blir underkänd i den löpande prövning som nu föreslås föras in som krav. Att anställd personal, utifrån negativt utfall i den löpande säkerhetsprövningen, inte längre kan nyttjas i den aktuella verksamheten riskerar att leda till arbetsrättsliga tvister, vilket i sig alltså medför kostnader. Även om dessa kostnader inte är direkt kopplade till själva säkerhetsprövningen, så är de en effekt av tillämpningen av det skärpta regelverket och något som behöver uppmärksammas.

I övrigt stödjer Svenskt Näringsliv i allt väsentligt de synpunkter som framförs i Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) remissvar.

Ansvarig handläggareJohan Sjöberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist